DC DC Switching Regulators (52)

List product List gallery

XL4005

Input: 5-32VDC, Output: 0.8-30VDC, dòng điện: 5A

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

XL4005

IP6505

DC-DC Converters Step-Down Adjustable 1 4.5V 32V 3V 12V 4A

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

IP6505

L296P

IC REG BUCK ADJ 4A MULTIWATT15

128,000 đ/Cái

Hết hàng

L296P

MP2365DN

IC REG BUCK ADJ 3A

32,000 đ/Cái

Hết hàng

MP2365DN

XL7015

TO252 IC DC-DC 0.8A 80V

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

XL7015

MP1584EN-LF-Z

IC REG BUCK ADJ 3A

9,000 đ/Cái

Hết hàng

MP1584EN-LF-Z

ICL7662CBA

IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC

6,000 đ/Cái

Hết hàng

ICL7662CBA

LM2596S-12

IC REG BUCK 12V 3A TO263-5

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

LM2596S-12

ICL7660CBAZ

IC REG SWTCHD CAP INV 45MA 8SOIC

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

ICL7660CBAZ

ICL7660CPAZ

IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP

7,000 đ/Cái

Hết hàng

ICL7660CPAZ

TPS54331D

IC REG BUCK ADJ 3A 8SOIC

10,000 đ/Cái

Hết hàng

TPS54331D

TPS54231D

IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC

8,000 đ/Cái

Hết hàng

TPS54231D

TPS54160DGQ

IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP

27,000 đ/Cái

Hết hàng

TPS54160DGQ

L5973D

IC REG BUCK ADJ 2.5A 8SOIC

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

L5973D

MP1482DS-LF-Z

IC REG BUCK ADJ 2A SYNC

7,000 đ/Cái

Hết hàng

MP1482DS-LF-Z

XL4015

5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

XL4015

LM2681M6X

Switching Voltage Regulators A 926-LM2681M6X/NOPB

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

LM2681M6X

LM2596HVS-5.0

3A Step-Down Voltage Regulator, Supply Voltage 8~60 V, Output Votage 8~60 V

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 201 Cái

LM2596HVS-5.0

M51995AFP

Switching Regulator Control, 500kHz Mosfet, Output current 2A

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

M51995AFP

LM2576S-12

Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 12V 1 Output 3A TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 243 Cái

LM2576S-12

MP2303ADN-LF

IC REG BUCK ADJ 3A SYNC, Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC

29,000 đ/Cái

Hết hàng

MP2303ADN-LF

MP1484EN

Switching Voltage Regulators 3A, 18V, 340kHz Sync Step-Down DCDC

14,000 đ/Cái

Hết hàng

MP1484EN

MP2307DN-LF

Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.925V 1 Output 3A 8-SOIC, Exposed Pad

9,000 đ/Cái

Hết hàng

MP2307DN-LF

TPS5430DDA

Switching Voltage Regulators 5.5 to 36V Input 3A Step Dwn Converter

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 215 Cái

TPS5430DDA

MC34063AD

Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.24V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 316 Cái

MC34063AD

LM2596HVS-ADJ

3A Step-Down Voltage Regulator, Reach 60V, TO-263

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 115 Cái

LM2596HVS-ADJ

ME7660

CHARGE PUMP DC-DC VOLTAGE CONVERTER

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

ME7660

LM2575T-5V

IC BUCK 5V 1A TO220-5

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

LM2575T-5V

LM2734YMK

IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LM2734YMK

MIC29302

IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO252-5

10,800 đ/Cái

Hàng còn: 311 Cái

MIC29302

LM2575S-ADJ

IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 268 Cái

LM2575S-ADJ

LM2587T-ADJ

IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO220

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

LM2587T-ADJ

LM2576T-12/NOPB

IC REG BUCK 12V 3A TO220-5

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LM2576T-12/NOPB

LM2587S-ADJ/NOPB

IC REG MULTI CONFIG ADJ TO263-5

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

LM2587S-ADJ/NOPB

LM2576HVS-ADJ/NOPB

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

LM2576HVS-ADJ/NOPB

LM2596T-ADJ

IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 209 Cái

LM2596T-ADJ

LM2596S-ADJ/NOPB

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 719 Cái

LM2596S-ADJ/NOPB

LM2596T-5.0

IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 309 Cái

LM2596T-5.0

LM2596S-5.0

IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

LM2596S-5.0

LM2596S-3.3

IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 487 Cái

LM2596S-3.3
Chat