DC Adapters (2)

List product List gallery

DC005 Mạch Ra Chân Jack DC Cái

2 ngõ ra: VCC GND, đường kính jack: 5.5x2.1mm

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

DC005 Mạch Ra Chân Jack DC Cái

Đầu DC Đực-Cái

Din 2.1mm x Dout 5.5mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

Đầu DC Đực-Cái
Chat