DB 9 Chân (15)

List product List gallery

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Không Vỏ

9Pin có domino nối dây bên trong

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Không Vỏ

9Pin có domino nối dây bên trong

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

DB-9Pin đầu cái hàn PCB

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Vỏ DB9 Nhựa

Vỏ nhựa dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 3178 Cái

Vỏ DB9 Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

DB-9Pin đầu cái nối dây

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1130 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

DB-9Pin đầu đực nối dây

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1862 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

DB-9Pin đầu đực hàn PCB

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 455 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-9Pin đầu đực hàn PCB

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 9238 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-9Pin đầu cái hàn PCB

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 3806 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB
Chat