DB 9 Chân (15)

List product List gallery

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Không Vỏ

9Pin có domino nối dây bên trong
OEM

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Không Vỏ

9Pin có domino nối dây bên trong
OEM

14,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 104 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin
OEM

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 73 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin
OEM

14,900 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin
OEM

14,900 đ/Cái

Hàng còn: 109 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

DB-9Pin đầu cái hàn PCB
OEM

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 209 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Vỏ DB9 Nhựa

Vỏ nhựa dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 2161 Cái

Vỏ DB9 Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

DB-9Pin đầu cái nối dây
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 590 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

DB-9Pin đầu đực nối dây
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1209 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB9 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

DB-9Pin đầu đực hàn PCB
OEM

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 441 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-9Pin đầu đực hàn PCB
OEM

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 8943 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-9Pin đầu cái hàn PCB
OEM

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 3666 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký