DB-50Pin (5)

List product List gallery

Vỏ DB50 Nhựa

Dùng cho cổng DB50

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 295 Cái

Vỏ DB50 Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

DB-50Pin đầu đực hàn PCB

39,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB50 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB50 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

DB-50Pin đầu cái hàn PCB

39,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB50 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-50Pin đầu cái nối dây

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 113 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-50Pin đầu đực nối dây

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa
Chat