DB 50 Chân (5)

List product List gallery

Vỏ DB50 Nhựa

Dùng cho cổng DB50
OEM

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Vỏ DB50 Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

DB-50Pin đầu đực hàn PCB
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB50 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

DB-50Pin đầu cái hàn PCB
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-50Pin đầu cái nối dây
OEM

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-50Pin đầu đực nối dây
OEM

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký