DB 44 Chân (5)

List product List gallery

Vỏ DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB44
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Vỏ DB44 Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-44Pin đầu cái hàn PCB
OEM

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-44Pin đầu đực hàn PCB
OEM

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

44Pin D-Sub, đầu đực
OEM

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 565 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Hàn Dây Vỏ Nhựa

44Pin D-Sub, đầu cái
OEM

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 1302 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Hàn Dây Vỏ Nhựa
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký