DB 44 Chân (5)

List product List gallery

Vỏ DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB44

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Vỏ DB44 Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-44Pin đầu cái hàn PCB

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-44Pin đầu đực hàn PCB

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

44Pin D-Sub, đầu đực

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 571 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Hàn Dây Vỏ Nhựa

44Pin D-Sub, đầu cái

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 1306 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Hàn Dây Vỏ Nhựa
Chat