DB 37 Chân (7)

List product List gallery

Vỏ Nhựa DB37

Dùng cho cổng DB37
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 549 Cái

Vỏ Nhựa DB37

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

DB-37Pin đầu đực nối dây
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 312 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

DB-37Pin đầu cái nối dây
OEM

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 384 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-37Pin đầu đực hàn PCB
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

37Pin D-Sub, đầu đực
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Hàn Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-37Pin đầu cái nối dây
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 133 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

37Pin đầu cái hàn PCB
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký