DB 26 Chân (3)

List product List gallery

Vỏ DB26 Nhựa

Dùng cho cổng DB26
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 109 Cái

Vỏ DB26 Nhựa

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

DB-26Pin đầu cái hàn PCB
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 128 Cái

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

DB-26Pin đầu đực hàn PCB
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 162 Cái

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký