DB 25 Chân (9)

List product List gallery

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

DB-25Pin đầu đực hàn PCB
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

DB-25Pin đầu cái hàn PCB
OEM

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-25Pin đầu đực nối dây
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

DB-25Pin đầu cái nối dây
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 102 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-25Pin đầu cái hàn PCB
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 97 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Vỏ DB25 Nhựa

Dùng cho cổng DB25 và DB44
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 328 Cái

Vỏ DB25 Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

DB-25Pin đầu đực nối dây
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 802 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

DB-25Pin đầu cái nối dây
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 1120 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB25 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-25Pin đầu đực hàn PCB
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 168 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký