DB-15Pin (20)

List product List gallery

Vỏ DB15 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB15 D-Sub

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Vỏ DB15 Nhôm

Cổng DB15 Đầu Cái 16Pins Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

16Pin có domino nối dây bên trong, 3+9F

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 16Pins Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu đực nối dây, 2 hàng

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu cái nối dây, 2 hàng

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 2 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Vỏ DB15 Nhựa

Dùng cho cổng DB15

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Vỏ DB15 Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

DB-15Pin đầu đực hàn PCB

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

DB-15Pin đầu cái hàn PCB

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 487 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 2 hàng

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 3990 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

DB-15Pin đầu đực hàn PCB, 2 hàng

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 3 hàng

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 143 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

DB-15Pin đầu cái hàn PCB, 3 hàng

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 103 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 3 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu đực nối dây, 3 hàng

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 5575 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

DB-15Pin, đầu cái nối dây, 3 hàng

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 2580 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 156 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

DB-15Pin đầu cái nối dây

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

DB-15Pin đầu đực nối dây

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

15Pin D-Sub, đầu đực

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 2141 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

15Pin D-Sub, đầu cái

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1184 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa
Chat