Phone

(28)3896.8699-0972924961

Dây Tín Hiệu, Dây Bus, Dây Điện Tổng Hợp (28)

List product List gallery

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.0mm, 300V, -30~105℃

800 đ/M

Hàng còn: 200 M

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

RV1-0.5 Dây Đồng

Đường kính ngoài: 2.1mm, lõi 16x0.17mm mặt cắt đồng 0.5mm2, 300V

2,500 đ/M

Hàng còn: 271 M

RV1-0.5 Dây Đồng

RVVP-4x0.15 Dây Tín Hiệu 4 Lõi Bọc Đồng

Đường kính dây ngoài 3.5mm, lõi 4x0.15mm 12AWG, nhựa PVC

7,200 đ/M

Hàng còn: 6 M

RVVP-4x0.15 Dây Tín Hiệu 4 Lõi Bọc Đồng

Flat Cable 2.54mm 8Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 8Pins, 76.5M/cuộn

3,500 đ/M

Hết hàng

Flat Cable 2.54mm 8Pin

Dây Tín Hiệu 2 Lõi Bọc Đồng 2547-28AWGx4C

Đường kính ngoài 3.0mm, lõi dây 2x0.12mm

3,500 đ/M

Hàng còn: 200 M

Dây Tín Hiệu 2 Lõi Bọc Đồng 2547-28AWGx4C

Flat Cable 1.27MM 40Pin

Ribbon cable, Pitch 1.27MM, 40Pins, 50 M/cuộn

38,000 đ/M

Hàng còn: 365 M

Flat Cable 1.27MM 40Pin

Flat Cable 2.54mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 10Pins, 150M/cuộn

3,500 đ/M

Hàng còn: 62 M

Flat Cable 2.54mm 10Pin

Flat Cable 2.54mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 14Pins, 76.5M/cuộn

5,500 đ/M

Hết hàng

Flat Cable 2.54mm 14Pin

Flat Cable 2.54mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 16Pins, 76.5M/cuộn

6,500 đ/M

Hết hàng

Flat Cable 2.54mm 16Pin

Flat Cable 2.54mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 20Pins, 150M/cuộn

7,500 đ/M

Hàng còn: 235 M

Flat Cable 2.54mm 20Pin

Flat Cable 2.54mm 26Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 26Pins, 76.5M/cuộn

11,500 đ/M

Hết hàng

Flat Cable 2.54mm 26Pin

Flat Cable 2.54mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 34Pins, 76.5M/cuộn

13,500 đ/M

Hàng còn: 90 M

Flat Cable 2.54mm 34Pin

Flat Cable 2.54mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 40Pins, 76.5M/cuộn

14,500 đ/M

Hàng còn: 117 M

Flat Cable 2.54mm 40Pin

Flat Cable 2.54mm 64Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 64Pins, 76.5 M/cuộn

38,000 đ/M

Hàng còn: 50 M

Flat Cable 2.54mm 64Pin

Flat Cable 2.0mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 10Pins, 150M/cuộn

8,000 đ/M

Hàng còn: 78 M

Flat Cable 2.0mm 10Pin

Flat Cable 2.0mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 14Pins, 150M/cuộn

9,000 đ/M

Hàng còn: 99 M

 Flat Cable 2.0mm 14Pin

Flat Cable 2.0mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 16Pins, 150 M/cuộn

11,000 đ/M

Hàng còn: 23 M

Flat Cable 2.0mm 16Pin

Flat Cable 2.0mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 20Pins, 150M/cuộn

14,000 đ/M

Hàng còn: 348 M

Flat Cable 2.0mm 20Pin

Flat Cable 2.0mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 34Pins, 150 M/cuộn

17,000 đ/M

Hàng còn: 147 M

Flat Cable 2.0mm 34Pin

Flat Cable 2.0mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 40Pins, 150M/cuộn

18,000 đ/M

Hàng còn: 141 M

Flat Cable 2.0mm 40Pin

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Ribbon 6Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

5,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Ribbon 7Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

6,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Ribbon 8Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

8,000 đ/M

Hàng còn: 164 M

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Ribbon 10Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

9,500 đ/M

Hàng còn: 171 M

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Dây Bẹ UL2468 12Pin

Ribbon 12Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

12,000 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 12Pin

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 11x0.16mm, Dout 1.43mm, 300V, 300V, -30~105℃

1,200 đ/M

Hàng còn: 272 M

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.3mm, 300V, 300V, -30~105℃

1,000 đ/M

Hết hàng

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.43mm, 305m/cuộn

8,500 đ/M

Hàng còn: 535 M

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt
Thegioiic live support