Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Dây Tín Hiệu, Dây Bus, Dây Điện Tổng Hợp (38)

List product List gallery

Dây Cáp Audio Đôi 500-D5.0 Chất Lượng Cao

2x250 lõi đồng nguyên chất 99.99%, vỏ PVC trong suốt

14,000 đ/M

Hàng còn: 100 M

Dây Cáp Audio Đôi 500-D5.0 Chất Lượng Cao

UL2464-4C-22AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 1.1mm

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x1.1mm 22AWG, nhựa PVC, 300V

5,600 đ/M

Hết hàng

UL2464-4C-22AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 1.1mm

UL2464-6C-24AWG Dây Cáp Điện 6 Lõi 1.1mm

Đường kính ngoài 5.2mm, lõi 6x1.1mm 24AWG, nhựa PVC, 300V

7,900 đ/M

Hàng còn: 91 M

UL2464-6C-24AWG Dây Cáp Điện 6 Lõi 1.1mm

UL2464-4C-24AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 1.1mm

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x1.1mm 24AWG, nhựa PVC, 300V

5,600 đ/M

Hết hàng

UL2464-4C-24AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 1.1mm

UL2464-4C-26AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 0.9mm

Đường kính dây 3.5mm, lõi 4x0.9mm 26AWG, nhựa PVC, 300V

4,200 đ/M

Hàng còn: 209 M

UL2464-4C-26AWG Dây Cáp Điện 4 Lõi 0.9mm

UL2464-2C-24AWG Dây Cáp Điện 2 Lõi 1.1mm

Đường kính ngoài 3.5mm, lõi 2x1.1mm 24AWG, nhựa PVC, 300V

3,100 đ/M

Hàng còn: 271 M

UL2464-2C-24AWG Dây Cáp Điện 2 Lõi 1.1mm

Dây Cáp Audio Đôi 500-D4.5 Loại Thường

2x250 lõi đồng nguyên chất 99%, vỏ PVC trong suốt

8,900 đ/M

Hàng còn: 100 M

Dây Cáp Audio Đôi 500-D4.5 Loại Thường

RVB2x0.3 Dây Điện Đôi 0.3MMM Nhiều Lõi

Dây điện nhiều lõi, 2x0.3mm

2,800 đ/M

Hàng còn: 397 M

RVB2x0.3 Dây Điện Đôi 0.3MMM Nhiều Lõi

RVV-3x1.1 Dây Tín Hiệu 3 Lõi 1.1

Đường kính dây ngoài 4.5mm, lõi 3x1.1mm, nhựa PVC

5,200 đ/M

Hết hàng

RVV-3x1.1 Dây Tín Hiệu 3 Lõi 1.1

RVV-2x1.1 Dây Tín Hiệu 2 Lõi 1.1

Đường kính dây ngoài 3.5mm, lõi 2x1.1mm, nhựa PVC

3,500 đ/M

Hết hàng

RVV-2x1.1 Dây Tín Hiệu 2 Lõi 1.1

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.0mm, 300V, -30~105℃

800 đ/M

Hàng còn: 120 M

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

RV1-0.5 Dây Đồng

Đường kính ngoài: 2.1mm, lõi 16x0.17mm mặt cắt đồng 0.5mm2, 300V

2,500 đ/M

Hàng còn: 103 M

RV1-0.5 Dây Đồng

RVV-4x1.0 Dây Tín Hiệu 4 Lõi 1.0

Đường kính dây ngoài 4.1mm, lõi 4x1.0mm, nhựa PVC

6,200 đ/M

Hàng còn: 164 M

RVV-4x1.0 Dây Tín Hiệu 4 Lõi 1.0

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 8Pins, 76.5M/cuộn

3,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Dây Tín Hiệu 2 Lõi Bọc Đồng 2547-28AWGx2C

Đường kính ngoài 3.0mm, lõi dây 2x0.12mm

3,200 đ/M

Hàng còn: 382 M

Dây Tín Hiệu 2 Lõi Bọc Đồng 2547-28AWGx2C

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pins 1.27MM

Ribbon cable, Pitch 1.27MM, 40Pins, 50 M/cuộn

38,000 đ/M

Hàng còn: 345 M

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pins 1.27MM

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 10Pins, 150M/cuộn

3,500 đ/M

Hàng còn: 207 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 14Pins, 76.5M/cuộn

5,500 đ/M

Hàng còn: 76 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 16Pins, 76.5M/cuộn

6,500 đ/M

Hàng còn: 76 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 20Pins, 150M/cuộn

7,500 đ/M

Hàng còn: 229 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 26Pins, 76.5M/cuộn

11,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 34Pins, 76.5M/cuộn

13,500 đ/M

Hàng còn: 74 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 40Pins, 76.5M/cuộn

14,500 đ/M

Hàng còn: 5 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 64Pins, 76.5 M/cuộn

39,000 đ/M

Hàng còn: 69 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 10Pins, 150M/cuộn

8,000 đ/M

Hàng còn: 78 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 14Pins, 150M/cuộn

9,000 đ/M

Hàng còn: 99 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 16Pins, 150 M/cuộn

11,000 đ/M

Hàng còn: 23 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 20Pins, 150M/cuộn

14,000 đ/M

Hàng còn: 348 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 34Pins, 150 M/cuộn

17,000 đ/M

Hàng còn: 147 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 40Pins, 150M/cuộn

18,000 đ/M

Hàng còn: 133 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Ribbon 6Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

5,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Ribbon 7Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

6,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Ribbon 8Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

8,000 đ/M

Hàng còn: 161 M

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Ribbon 10Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

9,500 đ/M

Hàng còn: 165 M

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Dây Bẹ UL2468 12Pin

Ribbon 12Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

12,000 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 12Pin

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 11x0.16mm, Dout 1.43mm, 300V, -30~105℃

1,200 đ/M

Hàng còn: 5145 M

1007-24AWG Dây Điện Tín Hiệu

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.3mm, 300V, 300V, -30~105℃

1,000 đ/M

Hàng còn: 182 M

1007-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt

Lõi 37*0.254, > 6000V, 150-200℃, Dout=3.5mm

8,500 đ/M

Hàng còn: 472 M

3239-14AWGx1 Dây Silicon Chịu Nhiệt
Live support