Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Dây Rút, Miếng Dán Giữ Dây (17)

List product List gallery

Kẹp Dán Giữ Dây Đen 20x20mm

Miếng dán 3M, size: 20x20mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 4000 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây Đen 20x20mm

Kẹp Giữ Dây D-2225

Keo dán 3M, giữ dây D= 22~25mm

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 436 Cái

Kẹp Giữ Dây D-2225

Kẹp Giữ Dây D-1720

Keo dán 3M, giữ dây D=17~20mm

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 462 Cái

Kẹp Giữ Dây D-1720

Kẹp Dán Giữ Dây D-1013

Keo dán 3M, giữ dây D=10~13mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 2000 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây D-1013

Kẹp Dán Giữ Dây D-1316

Keo dán 3M, giữ dây D= 13~16mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 860 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây D-1316

Dây Rút Nhựa 10X500MM

Rộng: 10mm, dài: 500mm

19,000 đ/Gói(10sợi)

Hàng còn: 35 Gói(10sợi)

Dây Rút Nhựa 10X500MM

Dây Rút Nhựa 8X400MM

Rộng: 8mm, dài: 400mm

26,000 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 104 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 8X400MM

Dây Rút Nhựa 4X150MM

Rộng: 4mm, dài: 150mm

8,800 đ/Gói(100sợi)

Hàng còn: 15 Gói(100sợi)

Dây Rút Nhựa 4X150MM

Kẹp Giữ Dây NC912

Keo dán 3M, size 12*9.5*5

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 5313 Cái

Kẹp Giữ Dây NC912

Kẹp Dán Giữ Dây Trắng 20x20mm

Miếng dán 3M, size: 20x20mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây Trắng 20x20mm

Kẹp Dán Giữ Dây D-0810

Keo dán 3M, giữ dây D= 08~10mm

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 3235 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây D-0810

Dây Rút Nhựa 4X300MM

Rộng: 4mm, dài: 300mm

13,000 đ/Gói (50sợi)

Hàng còn: 74 Gói (50sợi)

Dây Rút Nhựa 4X300MM

Dây Rút Nhựa 5X300MM

Rộng: 5mm, dài: 300mm

17,000 đ/Gói (50sợi)

Hàng còn: 57 Gói (50sợi)

Dây Rút Nhựa 5X300MM

Dây Rút Nhựa 5X250MM

Rộng: 5mm, dài: 250mm

16,000 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 18 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 5X250MM

Dây Rút Nhựa 4X200MM

Rộng: 4mm, dài: 200mm

11,000 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 150 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 4X200MM

Dây Rút Nhựa 3X150MM

Rộng: 3mm, dài: 150mm

9,000 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 498 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 3X150MM

Dây Rút Nhựa 3x100mm

Rộng: 3mm, dài: 100mm

4,800 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 500 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 3x100mm
Live support