Phone

(28)3896.8699-0972924961

Dây Rút, Miếng Dán Giữ Dây (16)

List product List gallery

Kẹp Giữ Dây D-2225

Keo dán 3M, giữ dây D= 22~25mm

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

Kẹp Giữ Dây D-2225

Kẹp Giữ Dây D-1720

Keo dán 3M, giữ dây D=17~20mm

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Kẹp Giữ Dây D-1720

Kẹp Dán Giữ Dây D-1013

Keo dán 3M, giữ dây D=10~13mm

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Kẹp Dán Giữ Dây D-1013

Kẹp Dán Giữ Dây D-1316

Keo dán 3M, giữ dây D= 13~16mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 955 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây D-1316

Dây Rút Nhựa 10X500MM

Rộng: 10mm, dài: 500mm

19,000 đ/Gói(10sợi)

Hàng còn: 38 Gói(10sợi)

Dây Rút Nhựa 10X500MM

Dây Rút Nhựa 8X400MM

Rộng: 8mm, dài: 400mm

25,000 đ/Gói(50sợi)

Hàng còn: 2 Gói(50sợi)

Dây Rút Nhựa 8X400MM

Dây Rút Nhựa 4X150MM

Rộng: 4mm, dài: 150mm

8,500 đ/Gói(100sợi)

Hàng còn: 149 Gói(100sợi)

Dây Rút Nhựa 4X150MM

Kẹp Giữ Dây NC912

Keo dán 3M, size 12*9.5*5

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 5623 Cái

Kẹp Giữ Dây NC912

Kẹp Dán Giữ Dây 20x20mm

Miếng dán 3M, size: 20x20mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 381 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây 20x20mm

Kẹp Dán Giữ Dây D-0810

Keo dán 3M, giữ dây D= 08~10mm

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 3461 Cái

Kẹp Dán Giữ Dây D-0810

Dây Rút Nhựa 4X300MM

Rộng: 4mm, dài: 300mm

13,000 đ/Gói (50sợi)

Hàng còn: 163 Gói (50sợi)

Dây Rút Nhựa 4X300MM

Dây Rút Nhựa 5X300MM

Rộng: 5mm, dài: 300mm

17,000 đ/Gói (50sợi)

Hàng còn: 135 Gói (50sợi)

Dây Rút Nhựa 5X300MM

Dây Rút Nhựa 5X250MM

Rộng: 5mm, dài: 250mm

16,000 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 122 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 5X250MM

Dây Rút Nhựa 4X200MM

Rộng: 4mm, dài: 200mm

11,000 đ/Gói (100sợi)

Hết hàng

Dây Rút Nhựa 4X200MM

Dây Rút Nhựa 3X150MM

Rộng: 3mm, dài: 150mm

9,000 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 910 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 3X150MM

Dây Rút Nhựa 3x100mm

Rộng: 3mm, dài: 100mm

4,800 đ/Gói (100sợi)

Hàng còn: 964 Gói (100sợi)

Dây Rút Nhựa 3x100mm
Thegioiic live support