Dây Lõi Đơn Điều Khiển (4)

List product List gallery

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Đường kính ngoài: 2.2mm, mặt cắt lõi đồng 1.0mm2, 300V

4,000 đ/M

Hàng còn: 284 M

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Đường kính ngoài: 1.2mm, mặt cắt lõi đồng 0.3mm2, 300V

2,400 đ/M

Hàng còn: 1205 M

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Đường kính ngoài: 2.3mm, mặt cắt lõi đồng 0.75mm2, 300V

2,800 đ/M

Hàng còn: 80 M

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2

Đường kính ngoài: 2.1mm, mặt cắt lõi đồng 0.5mm2, 300V

2,600 đ/M

Hàng còn: 879 M

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2
Chat