Dây Lõi Đơn Điều Khiển (8)

List product List gallery

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Vàng

Tiết diện dẫn điện: 1.5 mm2, lớp cách điện: 0.8mm, điện áp: 0.6/1kV

8,000 đ/m

Hết hàng

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Vàng

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Đỏ

Tiết diện dẫn điện: 1.5 mm2, lớp cách điện: 0.8mm, điện áp: 0.6/1kV

8,000 đ/m

Hết hàng

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Đỏ

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Đen

Tiết diện dẫn điện: 1.5 mm2, lớp cách điện: 0.8mm, điện áp: 0.6/1kV

8,000 đ/m

Hàng còn: 100 m

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Đen

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Xanh Dương

Tiết diện dẫn điện: 1.5 mm2, lớp cách điện: 0.8mm, điện áp: 0.6/1kV

8,000 đ/m

Hàng còn: 100 m

Dây Đơn Cadivi CV-1.5 1.5mm2 Màu Xanh Dương

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Đường kính ngoài: 2.2mm, mặt cắt lõi đồng 1.0mm2, 300V

4,000 đ/M

Hàng còn: 221 M

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Đường kính ngoài: 1.2mm, mặt cắt lõi đồng 0.3mm2, 300V

2,400 đ/M

Hàng còn: 889 M

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Đường kính ngoài: 2.3mm, mặt cắt lõi đồng 0.75mm2, 300V

2,800 đ/M

Hàng còn: 134 M

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2

Đường kính ngoài: 2.1mm, mặt cắt lõi đồng 0.5mm2, 300V

2,600 đ/M

Hàng còn: 1186 M

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2
Chat