Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Dây Điện, Cáp Điện, Dây Tín Hiệu, Dây Bus (46)

List product List gallery

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Đường kính ngoài: 2.2mm, mặt cắt lõi đồng 1.0mm2, 300V

4,000 đ/M

Hàng còn: 161 M

Dây Tín Hiệu RV-1.0 Tiết Diện Lõi Đồng 1.0mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Đường kính ngoài: 1.2mm, mặt cắt lõi đồng 0.3mm2, 300V

2,400 đ/M

Hàng còn: 160 M

Dây Tín Hiệu RV-0.3 Tiết Diện Lõi Đồng 0.3mm2

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Đường kính ngoài: 2.3mm, mặt cắt lõi đồng 0.75mm2, 300V

2,800 đ/M

Hàng còn: 197 M

Dây Tín Hiệu RV-0.75 Tiết Diện Lõi Đồng 0.75mm2

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.5

Đường kính ngoài 6.5mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

7,500 đ/M

Hàng còn: 46 M

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.5

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.5

Đường kính ngoài 5.6mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

5,200 đ/M

Hàng còn: 405 M

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.5

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.5

Đường kính ngoài 6.1mm, tiết diện 0.5mm2, nhựa PVC

6,200 đ/M

Hàng còn: 97 M

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.5

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.5

Dây đồng nhiều lõi, tiết diện lõi đồng D=0.5mm2, 300V, vỏ PVC

3,900 đ/M

Hàng còn: 311 M

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.5

Cáp 2 Dây Nhôm Có Lưới Nhôm 2547-28AWG-2C

Đường kính ngoài 2.8mm, lõi dây 7x0.12mm, 300V, PVC

3,600 đ/M

Hàng còn: 253 M

Cáp 2 Dây Nhôm Có Lưới Nhôm 2547-28AWG-2C

Dây Cáp Audio Đôi 500-1.8 Chất Lượng Cao

2x250 lõi đồng nguyên chất 99.99%, tiết diện S=1.8mm2, vỏ PVC trong suốt

14,000 đ/M

Hàng còn: 88 M

Dây Cáp Audio Đôi 500-1.8 Chất Lượng Cao

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-22AWG-4C

Đường kính ngoài 5.1mm, lõi 4x0.3mm2, PVC, 300V

5,600 đ/M

Hàng còn: 104 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-22AWG-4C

Cáp 6 Dây Nhôm UL2464-24AWG-6C

Đường kính ngoài 5.2mm, lõi nhôm 6x0.2mm2, PVC, 300V

5,900 đ/M

Hàng còn: 359 M

Cáp 6 Dây Nhôm UL2464-24AWG-6C

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-24AWG-4C

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x0.2mm2, PVC, 300V

4,800 đ/M

Hàng còn: 279 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-24AWG-4C

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-26AWG-4C

Đường kính ngoài 4.5mm, lõi 4x0.12mm2, PVC, 300V

3,900 đ/M

Hàng còn: 161 M

Cáp 4 Dây Nhôm UL2464-26AWG-4C

Cáp 2 Dây Nhôm UL2464-24AWG-2C

Đường kính ngoài 3.5mm, lõi 2x0.2mm2, PVC, 300V

3,100 đ/M

Hàng còn: 112 M

Cáp 2 Dây Nhôm UL2464-24AWG-2C

Dây Cáp Audio Đôi 500-1.2 Loại Thường

2x250 lõi đồng nguyên chất 99%, tiết diện S=1.2mm2, vỏ PVC trong suốt

8,900 đ/M

Hàng còn: 100 M

Dây Cáp Audio Đôi 500-1.2 Loại Thường

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.3

Dây đồng nhiều lõi, tiết diện lõi đồng D=0.3mm2, 300V, vỏ PVC

2,800 đ/M

Hàng còn: 407 M

Dây Tín Hiệu Đỏ Đen RVB-0.3

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.2

Đường kính ngoài 3.9mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

5,200 đ/M

Hàng còn: 55 M

Cáp 3 Dây Đồng RVV-3x0.2

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.2

Đường kính ngoài 3.7mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

3,300 đ/M

Hết hàng

Cáp 2 Dây Đồng RVV-2x0.2

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Lõi 7x0.16mm, Dout 1.0mm, 300V, -30~105℃

800 đ/M

Hết hàng

1571-26AWG Dây Điện Tín Hiệu

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2

Đường kính ngoài: 2.1mm, mặt cắt lõi đồng 0.5mm2, 300V

2,600 đ/M

Hàng còn: 704 M

Dây Tín Hiệu RV-0.5 Tiết Diện Lõi Đồng 0.5mm2

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.2

Đường kính ngoài 4.2mm, tiết diện 0.2mm2, nhựa PVC

5,900 đ/M

Hàng còn: 185 M

Cáp 4 Dây Đồng RVV-4x0.2

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 8Pins, 76.5M/cuộn

3,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Cáp 2 Dây Đồng Có Lưới Đồng 28AWGx2C

Đường kính ngoài 3.0mm, lõi dây 7x0.12mm, 300V, PVC

3,500 đ/M

Hàng còn: 124 M

Cáp 2 Dây Đồng Có Lưới Đồng 28AWGx2C

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pins 1.27MM

Ribbon cable, Pitch 1.27MM, 40Pins, 50 M/cuộn

38,000 đ/M

Hàng còn: 299 M

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pins 1.27MM

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 10Pins, 150M/cuộn

3,500 đ/M

Hàng còn: 88 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 14Pins, 76.5M/cuộn

5,500 đ/M

Hàng còn: 63 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 16Pins, 76.5M/cuộn

6,500 đ/M

Hàng còn: 67 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 20Pins, 150M/cuộn

7,500 đ/M

Hàng còn: 67 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 26Pins, 76.5M/cuộn

11,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 34Pins, 76.5M/cuộn

13,500 đ/M

Hàng còn: 127 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 40Pins, 76.5M/cuộn

14,500 đ/M

Hàng còn: 118 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Ribbon cable, Pitch 2.54mm, 64Pins, 76.5 M/cuộn

39,000 đ/M

Hàng còn: 160 M

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 10Pins, 150M/cuộn

8,000 đ/M

Hàng còn: 69 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 14Pins, 150M/cuộn

9,000 đ/M

Hàng còn: 98 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 16Pins, 150 M/cuộn

11,000 đ/M

Hàng còn: 23 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 20Pins, 150M/cuộn

14,000 đ/M

Hàng còn: 348 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 34Pins, 150 M/cuộn

17,000 đ/M

Hàng còn: 147 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Ribbon cable, Pitch 2.0mm, 40Pins, 150M/cuộn

18,000 đ/M

Hàng còn: 130 M

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Ribbon 6Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

5,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Ribbon 7Pin, cỡ dây 24AWG, 200 m/cuộn

6,500 đ/M

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 7Pin
Live support