Phone

(28)3896.8699-0972924961

Dây Bus Tín Hiệu (107)

List product List gallery

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

5,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

4,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,200 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

4,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

2,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

1,800 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái

1,300 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 320 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây 5557 8Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

10,000 đ/Sợi

Hàng còn: 46 Sợi

Dây 5557 8Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 6Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

8,000 đ/Sợi

Hàng còn: 98 Sợi

Dây 5557 6Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 2Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 95 Sợi

Dây 5557 2Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 4Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

7,000 đ/Sợi

Hàng còn: 70 Sợi

Dây 5557 4Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

5,500 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

4,500 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

6,000 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

12Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

8,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

11Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

10Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

9Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

6,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

8Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

7Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

6Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

5Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

4Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

3Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,000 đ/Dây

Hàng còn: 50 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại chốt

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

2Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

4,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 992 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 281 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,100 đ/Sợi

Hàng còn: 232 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM
Thegioiic live support