Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E3Z-T61 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
0 đ/Cái
E3Z-T81 Cảm Biến Quang
SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
320,000 đ/Cái
E3Z-R81 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-R61 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D82 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D81 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D62 Cảm Biến Quang
SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
240,000 đ/Cái
E3Z-D61 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
240,000 đ/Cái

Dây Bus Tín Hiệu (86)

List product List gallery

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

6,500 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

12Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

8,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

11Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 11Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

10Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

9Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

6,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 9Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

8Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

7Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

5,200 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

6Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,600 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

5Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

4Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

3Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,000 đ/Dây

Còn: 69 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại chốt

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Còn: 14 Sợi(M+FM)

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

2Pin pitch 1.0mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

2,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 1.0mm Dài 10cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

4,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

7,800 đ/Dây

Còn: 995 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái

4,500 đ/Dây

Còn: 285 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,100 đ/Sợi

Còn: 86 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây 28AWG, Bus 5Pin Cái-Cái đầu, dài 5cm

4,500 đ/Cái

Còn: 297 Cái

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây 2Pin Đực-Cái 2.8mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 2.8mm, 2 đầu Đực-Cái

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Dây 2Pin Đực-Cái 2.8mm Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

3,200 đ/Dây

Còn: 274 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

2,200 đ/Dây

Còn: 235 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Còn: 32 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Nối 20CM 2.8MM

Dây nối đực cái 2Pin, 20CM, loại 2.8mm, dây 0.5mm 20AWG

3,000 đ/Pin

Hết hàng

Dây Nối 20CM 2.8MM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,700 đ/Dây

Còn: 943 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Còn: 32 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,900 đ/Dây

Còn: 281 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

8Pin (2x4), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

19,000 đ/Sợi(M+FM)

Còn: 8 Sợi(M+FM)

Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

6Pin (2x3), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

15,000 đ/Sợi(M+FM)

Còn: 13 Sợi(M+FM)

Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 4Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

11,000 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây 5557 4Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,500 đ/Dây

Còn: 47 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Gài 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại gài

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Còn: 166 Sợi(M+FM)

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Gài 4.2mm Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,300 đ/Dây

Còn: 254 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,900 đ/Dây

Còn: 254 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Dây

Còn: 139 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,900 đ/Dây

Còn: 229 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Còn: 190 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,100 đ/Dây

Còn: 323 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM
Thegioiic live support