Dây Bus IDC 2.54mm (7)

List product List gallery

Dây Cáp IDC 10Pin 2.54 Nối DB9 Đực Dài 30cm

Cáp đấu thẳng, dài 30cm

12,000 đ/Sợi

Hàng còn: 82 Sợi

Dây Cáp IDC 10Pin 2.54 Nối DB9 Đực Dài 30cm

Dây Cáp IDC 14Pin 2.54 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

13,000 đ/Dây

Hàng còn: 88 Dây

Dây Cáp IDC 14Pin 2.54 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 10Pin 2.54 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

11,000 đ/Dây

Hàng còn: 86 Dây

Dây Cáp IDC 10Pin 2.54 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 16Pin 2.54 Dài 40CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

14,000 đ/Dây

Hàng còn: 30 Dây

Dây Cáp IDC 16Pin 2.54 Dài 40CM

Dây Cáp IDC 20Pin 2.54 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

14,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Cáp IDC 20Pin 2.54 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 34Pin 2.54 Dài 10CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

11,000 đ/Dây

Hàng còn: 45 Dây

Dây Cáp IDC 34Pin 2.54 Dài 10CM

Dây Cáp IDC 40Pin 2.54 Dài 20CM

Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.54mm, 20x2 pins

13,000 đ/Dây

Hàng còn: 22 Dây

Dây Cáp IDC 40Pin 2.54 Dài 20CM
Chat