Dây Bus IDC 2.54mm (4)

List product List gallery

Dây Cáp IDC 16Pin 2.54 Dài 40CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

14,000 đ/Dây

Hàng còn: 46 Dây

Dây Cáp IDC 16Pin 2.54 Dài 40CM

Dây Cáp IDC 20Pin 2.54 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

14,000 đ/Dây

Hàng còn: 8 Dây

Dây Cáp IDC 20Pin 2.54 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 34Pin 2.54 Dài 10CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.54mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

11,000 đ/Dây

Hàng còn: 48 Dây

Dây Cáp IDC 34Pin 2.54 Dài 10CM

Dây Cáp IDC 40Pin 2.54 Dài 20CM

Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.54mm, 20x2 pins

13,000 đ/Dây

Hàng còn: 34 Dây

Dây Cáp IDC 40Pin 2.54 Dài 20CM
Chat