Dây Bus IDC 2.0mm (6)

List product List gallery

Dây Cáp IDC 10Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

10,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Cáp IDC 10Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 16Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

11,000 đ/Dây

Hàng còn: 61 Dây

Dây Cáp IDC 16Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 20Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

12,500 đ/Dây

Hàng còn: 44 Dây

Dây Cáp IDC 20Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 30Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

15,000 đ/Dây

Hàng còn: 92 Dây

Dây Cáp IDC 30Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 34Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

16,000 đ/Dây

Hàng còn: 18 Dây

Dây Cáp IDC 34Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 40Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt
OEM

17,000 đ/Dây

Hàng còn: 41 Dây

Dây Cáp IDC 40Pin 2.0 Dài 20CM
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký