Dây Bus IDC 2.0mm (6)

List product List gallery

Dây Cáp IDC 10Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

10,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Cáp IDC 10Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 16Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

11,000 đ/Dây

Hàng còn: 77 Dây

Dây Cáp IDC 16Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 20Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

12,500 đ/Dây

Hàng còn: 46 Dây

Dây Cáp IDC 20Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 30Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

15,000 đ/Dây

Hàng còn: 98 Dây

Dây Cáp IDC 30Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 34Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

16,000 đ/Dây

Hàng còn: 18 Dây

Dây Cáp IDC 34Pin 2.0 Dài 20CM

Dây Cáp IDC 40Pin 2.0 Dài 20CM

Đầu Cái-Cái cùng chiều, pitch 2.0mm, cỡ dây 26AWG chất lượng tốt

17,000 đ/Dây

Hàng còn: 41 Dây

Dây Cáp IDC 40Pin 2.0 Dài 20CM
Chat