Dây Bus 4.2mm 5557 (12)

List product List gallery

Dây 5557 8Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

10,000 đ/Dây

Hàng còn: 34 Dây

Dây 5557 8Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 6Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

8,000 đ/Dây

Hàng còn: 91 Dây

Dây 5557 6Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10cm

Dây 5557 2Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

4,000 đ/Dây

Hàng còn: 56 Dây

Dây 5557 2Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 4Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

7,000 đ/Dây

Hàng còn: 30 Dây

Dây 5557 4Pin 2 Đầu Đực-Cái 4.2mm Dài 10CM

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại chốt

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Chốt 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

8Pin (2x4), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

19,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 13 Sợi(M+FM)

Dây 5557 8Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

6Pin (2x3), dây 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

15,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 43 Sợi(M+FM)

Dây 5557 6Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 4Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

11,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 8 Sợi(M+FM)

Dây 5557 4Pin Đực-Cái 4.2mm Dài 20CM

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Gài 4.2mm Dài 20CM

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái loại gài

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 134 Sợi(M+FM)

Dây 5557 2Pin Đực-Cái Loại Gài 4.2mm Dài 20CM

Dây Đầu Đực 5557-5558 4.2mm 30cm 20AWG

1 đầu cosse cái, dài 20cm, cỡ dây 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

1,500 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Đầu Đực 5557-5558 4.2mm 30cm 20AWG

Dây Đầu Cái 5557-5558 4.2mm 20cm 20AWG

1 đầu cosse cái, dài 20cm, cỡ dây 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

900 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Đầu Cái 5557-5558 4.2mm 20cm 20AWG

Dây Cáp 5557 5559 4.2mm

Dây chuẩn 24AWG, pitch 4.2mm, Đực-Cái

10,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Cáp 5557 5559 4.2mm
Chat