Dây Bus 2.54mm (45)

List product List gallery

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2M Có Lưới Chống Nhiễu

Connector: 2.54mm, Female-Female

28,000 đ/Sợi

Hàng còn: 41 Sợi

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2M Có Lưới Chống Nhiễu

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Đầu hàn PCB nối đầu cái, pitch 2.54mm, dài 15cm

12,900 đ/Dây

Hàng còn: 249 Dây

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

5,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

4,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

3,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,800 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái

1,200 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 114 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

5,500 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

4,500 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30CM

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

6,000 đ/Sợi(M+FM)

Hết hàng

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 946 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,100 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 4 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

6,700 đ/Dây

Hàng còn: 12 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 12 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,300 đ/Dây

Hàng còn: 89 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

1,900 đ/Dây

Hàng còn: 328 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,400 đ/Dây

Hàng còn: 574 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,900 đ/Dây

Hàng còn: 18 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 247 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,100 đ/Dây

Hàng còn: 410 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,100 đ/Dây

Hàng còn: 510 Dây

Dây Bus 10Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,400 đ/Dây

Hàng còn: 82 Dây

Dây Bus 12Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 50CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,600 đ/Dây

Hàng còn: 100 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 50CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 50CM

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,800 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 50CM

Dây SM2.54 2Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái

2,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 953 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 2Pin Đực-Cái Dài 40CM

Dây SM2.54 8Pin Cái-Cái Dài 30CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Cái-Cái

7,000 đ/Dây

Hàng còn: 2 Dây

Dây SM2.54 8Pin Cái-Cái Dài 30CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

2,800 đ/Dây

Hàng còn: 645 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

3,800 đ/Dây

Hàng còn: 967 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

4,800 đ/Dây

Hàng còn: 675 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái

5,800 đ/Dây

Hàng còn: 220 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40CM
Chat