Dây Bus 2.54mm (55)

List product List gallery

Dây SM2.54 8Pin Đực-Cái Dài 10cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 87 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 8Pin Đực-Cái Dài 10cm

Dây Bus 12Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

8,400 đ/Sợi

Hàng còn: 259 Sợi

Dây Bus 12Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 388 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 399 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 329 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,000 đ/Sợi

Hàng còn: 701 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,400 đ/Sợi

Hàng còn: 696 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 782 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 10Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 117 Sợi

Dây Bus 10Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây SM2.54 5Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, đực-cái
OEM

5,200 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 148 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 5Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Connector: 2.54mm, Female-Female
OEM

28,000 đ/Sợi

Hàng còn: 32 Sợi

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Đầu hàn PCB nối đầu cái, pitch 2.54mm, dài 15cm
OEM

12,900 đ/Dây

Hàng còn: 249 Dây

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

5,300 đ/Sợi

Hàng còn: 189 Sợi

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 166 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 193 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 172 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 132 Sợi

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

2,300 đ/Sợi

Hàng còn: 5 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 657 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 50 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 143 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

4,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 123 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

3,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 44 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

6,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 148 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 934 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,100 đ/Sợi

Hàng còn: 118 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 291 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,700 đ/Dây

Hàng còn: 138 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 153 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 33 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,300 đ/Dây

Hàng còn: 902 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,900 đ/Dây

Hàng còn: 420 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,400 đ/Dây

Hàng còn: 206 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,900 đ/Dây

Hàng còn: 49 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 213 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,100 đ/Dây

Hàng còn: 264 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký