Dây Bus 2.54mm (56)

List product List gallery

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 40cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,000 đ/Dây

Hàng còn: 115 Dây

Dây SM2.54 8Pin Đực-Cái Dài 10cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

7,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 69 Sợi(M+FM)

Dây Bus 12Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

8,400 đ/Sợi

Hàng còn: 224 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,500 đ/Sợi

Hàng còn: 366 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 396 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 291 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,000 đ/Sợi

Hàng còn: 550 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,400 đ/Sợi

Hàng còn: 656 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 739 Sợi

Dây Bus 10Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 126 Sợi

Dây SM2.54 5Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, đực-cái
OEM

5,200 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 142 Sợi(M+FM)

Dây Tín Hiệu 5Pin 2.54 Dài 2m Có Lưới Chống Nhiễu

Connector: 2.54mm, Female-Female
OEM

28,000 đ/Sợi

Hàng còn: 48 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây XH2.54 13Pin Đầu Hàn PCB-Cái Dài 15cm

Đầu hàn PCB nối đầu cái, pitch 2.54mm, dài 15cm
OEM

12,900 đ/Dây

Hàng còn: 249 Dây

Dây Bus 10Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

5,300 đ/Sợi

Hàng còn: 189 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 165 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 191 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

3,300 đ/Sợi

Hàng còn: 148 Sợi

Dây Bus 5Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 136 Sợi

Dây Bus 4Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

2,300 đ/Sợi

Hàng còn: 60 Sợi

Dây Bus 3Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

1,800 đ/Sợi

Hàng còn: 653 Sợi

Dây Bus 2Pin Cái XH2.54 Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 1 đầu Cái
OEM

1,200 đ/Sợi

Hàng còn: 93 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

9,000 đ/Sợi

Hàng còn: 73 Sợi

Dây SM2.54 4Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

4,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 217 Sợi(M+FM)

Dây SM2.54 3Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

3,800 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 25 Sợi(M+FM)

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 30cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,900 đ/Dây

Hết hàng

Dây SM2.54 6Pin Đực-Cái Dài 20cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, Đực-Cái
OEM

6,000 đ/Sợi(M+FM)

Hàng còn: 148 Sợi(M+FM)

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 7cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,500 đ/Dây

Hàng còn: 62 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái XH2.54 Dài 40cm

Dây chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

7,800 đ/Dây

Hàng còn: 891 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,600 đ/Sợi

Hàng còn: 119 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 280 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,700 đ/Dây

Hàng còn: 438 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 115 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 60cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,900 đ/Dây

Hàng còn: 34 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 10cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,500 đ/Dây

Hàng còn: 239 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,500 đ/Dây

Hàng còn: 903 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

1,900 đ/Dây

Hàng còn: 412 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,400 đ/Dây

Hàng còn: 174 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,900 đ/Dây

Hàng còn: 145 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái 2.54 Dài 20cm

Dây bẹ chuẩn 26AWG, pitch 2.54mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,400 đ/Dây

Hàng còn: 483 Dây

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký