Dây Bus 2.0mm (14)

List product List gallery

Dây Bus 8Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

5,900 đ/Sợi

Hàng còn: 197 Sợi

Dây Bus 8Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 190 Sợi

Dây Bus 7Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

3,900 đ/Sợi

Hàng còn: 77 Sợi

Dây Bus 6Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 156 Sợi

Dây Bus 5Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

2,300 đ/Sợi

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

1,800 đ/Dây

Hàng còn: 388 Dây

Dây Bus 3Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 1 đầu Cái
OEM

1,300 đ/Dây

Hàng còn: 146 Dây

Dây Bus 2Pin Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 287 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,200 đ/Dây

Hàng còn: 768 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,600 đ/Dây

Hàng còn: 256 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,000 đ/Dây

Hàng còn: 480 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,500 đ/Dây

Hàng còn: 584 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM

Dây chuẩn 26AWG nhiều màu, pitch 2.0mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,000 đ/Dây

Hàng còn: 306 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái PH2.0 Dài 20CM
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký