Dây Bus 1.5mm (14)

List product List gallery

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

4,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây 28AWG, Bus 5Pin Cái-Cái đầu, dài 5cm

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 255 Dây

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

3,200 đ/Dây

Hàng còn: 218 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

2,200 đ/Dây

Hàng còn: 99 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

2,600 đ/Dây

Hàng còn: 179 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

3,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

4,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

4,900 đ/Dây

Hàng còn: 137 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

4Pin pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm

3,600 đ/Dây

Hàng còn: 164 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

5,000 đ/Dây

Hàng còn: 177 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 294 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái

6,200 đ/Dây

Hàng còn: 85 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 4Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 10CM

Dây 28AWG, Bus 4Pin Cái-Cái đầu, dài 10cm

4,300 đ/Dây

Hàng còn: 287 Dây

Dây Bus 4Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 10CM
Chat