Dây Bus 1.5mm (14)

List product List gallery

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây 28AWG, Bus 5Pin Cái-Cái đầu, dài 5cm
OEM

4,500 đ/Dây

Hàng còn: 253 Dây

Dây Bus 5Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 5CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,200 đ/Dây

Hàng còn: 218 Dây

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,200 đ/Dây

Hàng còn: 98 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

2,600 đ/Dây

Hàng còn: 179 Dây

Dây Bus 2Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

3,200 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 3Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,000 đ/Dây

Hết hàng

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

4,900 đ/Dây

Hàng còn: 15 Dây

Dây Bus 5Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 15CM

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

4Pin pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái, dây nhiều màu, dài 10cm
OEM

3,600 đ/Dây

Hàng còn: 144 Dây

Dây Bus 4Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,000 đ/Dây

Hàng còn: 161 Dây

Dây Bus 6Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 7Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

5,500 đ/Dây

Hàng còn: 291 Dây

Dây Bus 7Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 8Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây chuẩn 28AWG nhiều màu, pitch 1.5mm, 2 đầu Cái-Cái
OEM

6,200 đ/Dây

Hàng còn: 72 Dây

Dây Bus 8Pin Cái-Cái ZH1.5 Dài 10CM

Dây Bus 4Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 10CM

Dây 28AWG, Bus 4Pin Cái-Cái đầu, dài 10cm
OEM

4,300 đ/Dây

Hàng còn: 287 Dây

Dây Bus 4Pin ZH1.5 Nối PH2.0 Dài 10CM
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký