Dây Bẹ Flat (21)

List product List gallery

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 8Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

3,500 đ/m

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 8Pin

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pin 1.27mm

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 1.27mm, 40Pin, 50 m/cuộn
OEM

38,000 đ/m

Hàng còn: 208 m

Dây Bẹ Nhiều Màu 40Pin 1.27mm

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 10Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

3,500 đ/m

Hàng còn: 6 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 14Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

5,500 đ/m

Hàng còn: 30 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 16Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

6,500 đ/m

Hàng còn: 181 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 20Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

7,500 đ/m

Hàng còn: 111 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 26Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

11,500 đ/m

Hết hàng

Dây Bẹ IDC 2.54mm 26Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 34Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

13,500 đ/m

Hàng còn: 122 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 40Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

14,500 đ/m

Hàng còn: 37 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 40Pin

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.54mm, 64Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

39,000 đ/m

Hàng còn: 123 m

Dây Bẹ IDC 2.54mm 64Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 10Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

8,000 đ/m

Hàng còn: 210 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 10Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 14Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

9,000 đ/m

Hàng còn: 95 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 14Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 16Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

11,000 đ/m

Hàng còn: 164 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 16Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 20Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

14,000 đ/m

Hàng còn: 337 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 20Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 34Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

17,000 đ/m

Hàng còn: 145 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 34Pin

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Cáp bẹ Ribbon, khoảng cách chân 2.0mm, 40Pin, 76.5 m/cuộn
OEM

18,000 đ/m

Hàng còn: 113 m

Dây Bẹ IDC 2.0mm 40Pin

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Dây Ribbon 6Pin, cỡ dây 24AWG, dây đồng mạ kẽm, 200 m/cuộn
OEM

5,500 đ/m

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 6Pin

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Dây Ribbon 7Pin, cỡ dây 24AWG, dây đồng mạ kẽm, 200 m/cuộn
OEM

6,500 đ/m

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 7Pin

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Dây Ribbon 8Pin, cỡ dây 24AWG, dây đồng mạ kẽm, 200 m/cuộn
OEM

8,000 đ/m

Hàng còn: 198 m

Dây Bẹ UL2468 8Pin

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Dây Ribbon 10Pin, cỡ dây 24AWG, dây đồng mạ kẽm, 200 m/cuộn
OEM

9,500 đ/m

Hàng còn: 30 m

Dây Bẹ UL2468 10Pin

Dây Bẹ UL2468 12Pin

Dây Ribbon 12Pin, cỡ dây 24AWG, dây đồng mạ kẽm, 200 m/cuộn
OEM

12,000 đ/m

Hết hàng

Dây Bẹ UL2468 12Pin
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký