Đầu Nối Nguồn DC Đực (12)

List product List gallery

Đầu DC Đực 5521 Kẹp Dây

Đầu DC: 2.1x5.5mm kẹp dây, dùng cho led cuộn...

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu DC Đực 5521 Kẹp Dây

Đầu DC Đực 3513 Cong L Hàn Dây

Kích thước: Din 1.3mm x Dout 3.5mm, nối dây

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 722 Cái

Đầu DC Đực 3513 Cong L Hàn Dây

Đầu DC Đực 3515 Cong L Hàn Dây

Din 1.5mm x Dout 3.5mm, Đầu DC nối dây dạng L

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu DC Đực 3515 Cong L Hàn Dây

Đầu DC Đực 4017 Cong L Hàn Dây

Din 1.7mm x Dout 4.0mm, Đầu DC nối dây dạng L

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 287 Cái

Đầu DC Đực 4017 Cong L Hàn Dây

Đầu DC Đực 5525 Cong L Hàn Dây

Din 2.5mm x Dout 5.5mm, Đầu DC nối dây dạng L

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 282 Cái

Đầu DC Đực 5525 Cong L Hàn Dây

DC5521-B Đầu DC Đực 5521 Đen Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm

1,450 đ/Cái

Hết hàng

DC5521-B Đầu DC Đực 5521 Đen Hàn Dây

DC5521-Y Đầu DC Đực 5521 Vàng Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 127 Cái

DC5521-Y Đầu DC Đực 5521 Vàng Hàn Dây

Đầu DC Đực 3513 Hàn Dây

Din 1.3mm x Dout 3.5mm

1,800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu DC Đực 3513 Hàn Dây

DC2006 Đầu DC Đực 2006 Đen Hàn Dây

Din 0.6mm x Dout 2.0mm

2,900 đ/Cái

Hết hàng

DC2006 Đầu DC Đực 2006 Đen Hàn Dây

Đầu DC Đực 5525 Hàn Dây

Din 2.5mm x Dout 5.5mm

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 487 Cái

Đầu DC Đực 5525 Hàn Dây

Đầu DC Đực 5521 Cong L Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 248 Cái

Đầu DC Đực 5521 Cong L Hàn Dây

DC5521 Đầu DC 5521 Đực Nối Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm, nối dây qua domino

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 403 Cái

DC5521 Đầu DC 5521 Đực Nối Dây
Chat