Đầu Nối Nguồn DC Cái (21)

List product List gallery

Đầu DC Cái 5521 Kẹp Dây

Đầu DC: 2.1x5.5mm kẹp dây, dùng cho led cuộn...
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu DC Cái 5521 Kẹp Dây

DC002 Jack DC Cái 3511 Hàn PCB

Din 1.1mm x Dout 3.5mm
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 5262 Cái

DC002 Jack DC Cái 3511 Hàn PCB

DC099 Đầu DC Cái 3513 Inox Hàn Dây

Din 1.3mm x Dout 3.5mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hết hàng

DC099 Đầu DC Cái 3513 Inox Hàn Dây

DC022B Đầu DC Cái 5525 Hàn Dây

Dout 5.5mm x Din 2.5mm, 3A
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 743 Cái

DC022B Đầu DC Cái 5525 Hàn Dây

YX-2155 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

2,900 đ/Cái

Hết hàng

YX-2155 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

DC099 Đầu DC Cái 5521 Inox Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hết hàng

DC099 Đầu DC Cái 5521 Inox Hàn Dây

DC012 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1418 Cái

DC012 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

DC022K Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Dout 5.5mm x Din 2.1mm, 3A
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1481 Cái

DC022K Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Nắp Chống Nước DC022A DC Socket

Nắp chống nước
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 506 Cái

Nắp Chống Nước DC022A DC Socket

Đầu DC Cái 5525 Nối Dây

Đầu DC cái: 2.1x5.5mm nối dây
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 621 Cái

Đầu DC Cái 5525 Nối Dây

DC5521 Đầu DC Cái 5521 Hàn PCB

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 566 Cái

DC5521 Đầu DC Cái 5521 Hàn PCB

DC5525 Đầu DC Cái 5525 Hàn PCB

Din 2.5mm x Dout 5.5mm
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 3660 Cái

DC5525 Đầu DC Cái 5525 Hàn PCB

DC011 Đầu DC Cái 2807 Hàn PCB

Din 0.7mm x Dout 2.8mm, PCB
OEM

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 1936 Cái

DC011 Đầu DC Cái 2807 Hàn PCB

DC044 Đầu DC Cái 5521 Hàn PCB

Din 2.1mm x Dout 5.5mm, PCB
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1682 Cái

DC044 Đầu DC Cái 5521 Hàn PCB

DC050 Đầu DC Cái 5521 SMD Hàn PCB

Din 2.1mm x Dout 5.5mm, dạng SMD hàn PCB
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 714 Cái

DC050 Đầu DC Cái 5521 SMD Hàn PCB

DC007 Đầu DC Cái 2706 SMD Hàn PCB

Din 0.6mm x Dout 2.7mm, dạng SMD hàn PCB
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

DC007 Đầu DC Cái 2706 SMD Hàn PCB

DC015 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 961 Cái

DC015 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

DC022A Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Dout 5.5MM x Din 2.1MM, 3A
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 2415 Cái

DC022A Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

DC022B Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Dout 5.5mm x Din 2.1mm, 3A
OEM

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1099 Cái

DC022B Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

DC022C Đầu DC Cái 3513 Hàn Dây

Size: Dout 3.5mm x Din 1.3mm, 3A
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 1034 Cái

DC022C Đầu DC Cái 3513 Hàn Dây

DC025 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây

Din 2.1mm x Dout 5.5mm
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

DC025 Đầu DC Cái 5521 Hàn Dây
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký