Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối GX Aviation Socket Plug (9)

List product List gallery

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

5A 250V, 10pin

28,000 đ/Bộ

Hàng còn: 290 Bộ

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

5A 250V, 9pin

24,000 đ/Bộ

Hàng còn: 292 Bộ

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

5A 250V, 8pin

22,000 đ/Bộ

Hàng còn: 259 Bộ

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

5A 250V, 7pin

21,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

5A 250V, 6pin

18,000 đ/Bộ

Hàng còn: 263 Bộ

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

5A 250V, 5pin

17,500 đ/Bộ

Hàng còn: 277 Bộ

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

5A 250V, 4pin

17,000 đ/Bộ

Hàng còn: 492 Bộ

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

5A 250V, 3pin

16,000 đ/Bộ

Hàng còn: 439 Bộ

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin

5A 250V, 2pin

14,000 đ/Bộ

Hàng còn: 540 Bộ

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin
Thegioiic live support