Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối GX Aviation Socket Plug (9)

List product List gallery

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

5A 250V, 10pin

34,000 đ/Bộ

Còn: 294 Bộ

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

5A 250V, 9pin

32,000 đ/Bộ

Còn: 295 Bộ

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

5A 250V, 8pin

30,000 đ/Bộ

Còn: 265 Bộ

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

5A 250V, 7pin

28,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

5A 250V, 6pin

26,000 đ/Bộ

Còn: 286 Bộ

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

5A 250V, 5pin

24,000 đ/Bộ

Còn: 283 Bộ

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

5A 250V, 4pin

22,000 đ/Bộ

Còn: 551 Bộ

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

5A 250V, 3pin

20,000 đ/Bộ

Còn: 490 Bộ

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin

5A 250V, 2pin

18,000 đ/Bộ

Còn: 552 Bộ

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin
Thegioiic live support