Đầu Nối GX Aviation (9)

List product List gallery

Đầu GX16 Đực-Cái 10 Chân GX16-10P

5A 250V, 10 chân hàn dây

17,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 137 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 10 Chân GX16-10P

Đầu GX16 Đực-Cái 9 Chân GX16-9P

5A 250V, 9 chân hàn dây

15,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 236 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 9 Chân GX16-9P

Đầu GX16 Đực-Cái 8 Chân GX16-8P

5A 250V, 8 chân hàn dây

15,000 đ/Bộ(M-FM)

Hết hàng

Đầu GX16 Đực-Cái 8 Chân GX16-8P

Đầu GX16 Đực-Cái 7 Chân GX16-7P

5A 250V, 7 chân hàn dây

15,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 295 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 7 Chân GX16-7P

Đầu GX16 Đực-Cái 6 Chân GX16-6P

5A 250V, 6 chân hàn dây

15,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 300 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 6 Chân GX16-6P

Đầu GX16 Đực-Cái 5 Chân GX16-5P

5A 250V, 5 chân hàn dây

12,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 302 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 5 Chân GX16-5P

Đầu GX16 Đực-Cái 4 Chân GX16-4P

5A 250V, 4 chân hàn dây

12,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 28 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 4 Chân GX16-4P

Đầu GX16 Đực-Cái 3 Chân GX16-3P

5A 250V, 3 chân hàn dây

12,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 132 Bộ(M-FM)

Đầu GX16 Đực-Cái 3 Chân GX16-3P

Đầu GX16 Đực-Cái 2 Chân GX16-2P

5A 250V, 2 chân hàn dây

12,000 đ/Bộ(M-FM)

Hết hàng

Đầu GX16 Đực-Cái 2 Chân GX16-2P
Chat