Đầu Nối Gắn Hộp (26)

List product List gallery
M PG

M50x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=32~38mm, đường kính ren: 12mm, ren dài: 50mm
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

M50x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

PG63 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=42-50mm, đường kính ren: 71mm, ren dài: 28mm
OEM

17,000 đ/Cái

Hết hàng

PG63 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG48 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=37~44mm, đường kính ren: 59.3mm, ren dài: 15mm
OEM

9,600 đ/Cái

Hết hàng

PG48 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG42 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=32~38mm, đường kính ren: 54mm, ren dài: 14mm
OEM

8,400 đ/Cái

Hết hàng

PG42 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG36 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=22~32mm, đường kính ren: 47mm, ren dài: 14mm
OEM

4,700 đ/Cái

Hết hàng

PG36 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG29 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=18~25mm, đường kính ren: 37mm, ren dài: 12mm
OEM

3,900 đ/Cái

Hết hàng

PG29 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG25 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=15~21mm, đường kính ren: 30mm, ren dài: 11mm
OEM

2,700 đ/Cái

Hết hàng

PG25 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG21 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 28.3mm, ren dài: 10mm
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

PG21 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG19 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=12~16mm, đường kính ren: 24mm, ren dài: 10mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

PG19 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG16 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 22.5mm, ren dài: 10mm
OEM

1,900 đ/Cái

Hết hàng

PG16 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG13.5 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=6~12mm, đường kính ren: 22.4mm, ren dài: 10mm
OEM

1,600 đ/Cái

Hết hàng

PG13.5 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG11 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=5~10mm, đường kính ren: 18.6mm, ren dài: 8mm
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

PG11 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG9 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=4~8mm, đường kính ren: 15.2mm, ren dài: 8mm
OEM

850 đ/Cái

Hết hàng

PG9 Đầu Nối Chống Nước IP66

PG7 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=3.5~6mm, đường kính ren: 12.5mm, ren dài: 8mm
OEM

600 đ/Cái

Hết hàng

PG7 Đầu Nối Chống Nước IP66

M40x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=18~25mm, đường kính ren: 11mm, ren dài: 40mm
OEM

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

M40x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M36x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 36mm
OEM

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

M36x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M32x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 32mm
OEM

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

M32x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M30x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 30mm
OEM

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

M30x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M27x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 27mm
OEM

3,300 đ/Cái

Hết hàng

M27x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M25x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 25mm
OEM

3,600 đ/Cái

Hàng còn: 120 Cái

M25x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M24x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 24mm
OEM

2,400 đ/Cái

Hết hàng

M24x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M22x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 22mm
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 147 Cái

M22x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M20x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=6~12mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 20mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

M20x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M18x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=5~10mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 18mm
OEM

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

M18x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=4~8mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 16mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

 M16x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M12x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 7mm, ren dài: 10mm
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 61 Cái

M12x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký