Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối Dây Chống Nước (26)

List product List gallery

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

Cỡ dây 9-14mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

Cỡ dây 7-12mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 6 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

18,900 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 6 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 5 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

16,900 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 5 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 4 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

13,900 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 4 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 3 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 3 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 2 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 2 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 1 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 1 Pin

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

99,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

93,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

86,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

80,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

70,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 10A IP68

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 165x53 mm

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

2 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 75x80x45 mm

145,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 95x120x50 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 50x37x35 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 72x64x37 mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

1 ra 2, 10A 300V, chuẩn IP67, dây 25mm, size: 67x48mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

4 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

3 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 155 Cái

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 414 Cái

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu
Live support