Đầu Nối Dây Chống Nước (36)

List product List gallery

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

3P, 2 Gates, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 3.5mm, L=74mm
OEM

49,000 đ/Cái

Hết hàng

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

M25-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

3 đầu, 380V 24A, chuẩn IP68, dây: 1.0-4.0mm2, L=108mm
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

M25-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

SP20-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 7 đầu Male-Female
OEM

110,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP20-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

SP20-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 6 đầu Male-Female
OEM

91,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

SP20-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

SP20-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 5 đầu Male-Female
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP20-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

SP20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 4 đầu Male-Female
OEM

86,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

SP20-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 3 đầu Male-Female
OEM

74,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

SP20-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

P22-3P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

Cỡ dây 9-14mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi
OEM

91,000 đ/Cái

Hàng còn: 71 Cái

P22-3P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

SP20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

SP13-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

SP13-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

SP13-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP13-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

SP13-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

SP13-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

SP13-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

69,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

SP13-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

Đường kính dây: <2/14 mm/AWG, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

63,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

SP13-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

SP13-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

SP13-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

Cỡ dây 9-14mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi
OEM

89,000 đ/Cái

Hết hàng

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

Cỡ dây 7-12mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

MC4 Đầu Nối Pin Năng Lượng Mặt Trời

Đực-cái, 1000VDC 25A, IP67
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 77 Cái

MC4 Đầu Nối Pin Năng Lượng Mặt Trời

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 9 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A, IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 9 Chân

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

71,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

62,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 10A IP68, 2 đầu Male-Female
OEM

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68
OEM

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68
OEM

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 165x53 mm
OEM

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

2 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 75x80x45 mm
OEM

145,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 95x120x50 mm
OEM

139,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 50x37x35 mm
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 72x64x37 mm
OEM

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

1 ra 2, 10A 300V, chuẩn IP67, dây 25mm, size: 67x48mm
OEM

89,000 đ/Cái

Hết hàng

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu

3Pins, 4 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm
OEM

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Đầu

3Pins, 3 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm
OEM

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 161 Cái

L20-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Đầu

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

2P, 2 Gates, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 3.5mm, L=74mm
OEM

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 257 Cái

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký