Đầu Nối Dây Chống Nước (41)

List product List gallery

P22-3P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

Cỡ dây 9-14mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi

91,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

P22-3P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

SP20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 8~12mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

101,000 đ/Cái

Hết hàng

SP20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

SP13-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

79,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

SP13-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

75,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

SP13-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

71,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

SP13-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

67,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

SP13-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

Đường kính dây: <2/14 mm/AWG, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

63,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

SP13-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 4~6.5mm, 250VAC 25A IP68, 2 đầu Male-Female

59,000 đ/Cái

Hết hàng

SP13-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

M40x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=18~25mm, đường kính ren: 11mm, ren dài: 40mm

8,000 đ/Cái

Hết hàng

M40x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M36x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 36mm

5,500 đ/Cái

Hết hàng

M36x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M32x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 32mm

4,500 đ/Cái

Hết hàng

M32x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M30x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 30mm

3,800 đ/Cái

Hết hàng

M30x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M27x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 27mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

M27x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M25x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 25mm

2,800 đ/Cái

Hết hàng

M25x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M24x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 24mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

M24x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M22x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 22mm

2,100 đ/Cái

Hết hàng

M22x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M20x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=6~12mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 20mm

1,800 đ/Cái

Hết hàng

M20x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M18x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=5~10mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 18mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

M18x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=4~8mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 16mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

 M16x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

M12x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 7mm, ren dài: 10mm

900 đ/Cái

Hết hàng

M12x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

Cỡ dây 9-14mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi

89,000 đ/Cái

Hết hàng

P22-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 9-14mm

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

Cỡ dây 7-12mm, chuẩn IP68, dây 2 lõi

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

P20-2P Đầu Nối Chống Nước IP68 Dây 7-12mm

MC4 Đầu Nối Pin Năng Lượng Mặt Trời

Đực-cái, 1000VDC 25A, IP67

20,000 đ/Cái

Hết hàng

MC4 Đầu Nối Pin Năng Lượng Mặt Trời

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 9 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A, IP68, 2 đầu Male-Female

95,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 9 Chân

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 7 Chân

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 6 Chân

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female

77,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 5 Chân

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female

72,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Chân

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68, 2 đầu Male-Female

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 3 Chân

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 10A IP68, 2 đầu Male-Female

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Chân

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 165x53 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

2 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 75x80x45 mm

145,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 95x120x50 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 50x37x35 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 72x64x37 mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

1 ra 2, 10A 300V, chuẩn IP67, dây 25mm, size: 67x48mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

4 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

3 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

75,000 đ/Cái

Hết hàng

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T
Chat