Đầu Nối 6.3mm (8)

List product List gallery

Kim Bấm Dây Đực 6.3MM 63080

Kim bấm dây dùng cho connector 63080
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 3920 Cái

Kim Bấm Dây Đực 6.3MM 63080

Kim Bấm Dây Cái 6.3MM 63080

Kim bấm dây dùng cho connector 63080
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 3900 Cái

Kim Bấm Dây Cái 6.3MM 63080

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

9,200 đ/Bộ

Hàng còn: 202 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

9,000 đ/Bộ

Hàng còn: 119 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

6 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

8,000 đ/Bộ

Hàng còn: 117 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

4 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

6,500 đ/Bộ

Hàng còn: 206 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

3 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

5,000 đ/Bộ

Hàng còn: 131 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2

2 chân, khoảng cách chân 6.3mm, Female + Male + Kim bấm dây
OEM

3,500 đ/Bộ

Hàng còn: 238 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký