Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 6.3mm (6)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

9,500 đ/Bộ

Hàng còn: 10 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 2x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

6Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

9,000 đ/Bộ

Hàng còn: 39 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 6Pin 1x6

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

5Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

8,000 đ/Bộ

Hàng còn: 131 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 5Pin 1x5

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

6,500 đ/Bộ

Hàng còn: 123 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 4Pin 1x4

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

5,000 đ/Bộ

Hết hàng

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 3Pin 1x3

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2

2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal

3,500 đ/Bộ

Hàng còn: 377 Bộ

Đầu Nối Dây 6.3MM 63080 2Pin 1x2
Thegioiic live support