Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 5557-5559 (18)

List product List gallery

14P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 14 chân, pitch 3.0mm

15,000 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

14P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

12P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 12 chân, pitch 3.0mm

13,000 đ/Bộ

Hết hàng

12P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

10P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 3.0mm

11,000 đ/Bộ

Hết hàng

10P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

8P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 3.0mm

9,000 đ/Bộ

Hết hàng

8P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

6P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 3.0mm

7,000 đ/Bộ

Hết hàng

6P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

4P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 3.0mm

5,000 đ/Bộ

Hết hàng

4P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

2P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 3.0mm

3,000 đ/Bộ

Hết hàng

2P Đầu Nối Dây 5557-5579 3.0MM

Đầu Cosse Bấm Dây 5557 4.2mm

Đầu cái dùng bấm dây 5557 loại 4.2mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 16 Gói(4pcs)

Đầu Cosse Bấm Dây 5557 4.2mm

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male, 2 chân, pitch 4.2mm

3,500 đ/Bộ

Còn: 5 Bộ

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

4Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male, 4 chân, pitch 4.2mm

5,500 đ/Bộ

Còn: 22 Bộ

4Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

6Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male, 6 chân, pitch 4.2mm

7,500 đ/Bộ

Còn: 88 Bộ

6Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

8Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2MM

Đầu nối Female-Male, 8 chân, pitch 4.2mm

9,500 đ/Bộ

Còn: 77 Bộ

8Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2MM

10Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male, 10 chân, pitch 4.2mm

11,500 đ/Bộ

Còn: 114 Bộ

10Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

20Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male, 20 chân, pitch 4.2mm

20,000 đ/Bộ

Còn: 72 Bộ

20Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

2x4Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

10,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Male 5557-5558

1 đầu cosse male, 15cm, 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

2,000 đ/Sợi

Hết hàng

Đầu Male 5557-5558

Đầu Female 5557-5558

1 đầu cosse female, 20cm, 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

1,200 đ/Sợi

Hết hàng

Đầu Female 5557-5558

Đầu Nối PCB-Wire 5557-5569 4.2MM

Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm

9,000 đ/Bộ

Hết hàng

Đầu Nối PCB-Wire 5557-5569 4.2MM
Thegioiic live support