Đầu Nối 5.08mm (4)

List product List gallery

Đầu Nối Dây Đực 5.08mm 4Pin

350V 10A, pitch 5.08mm 4Pin

900 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5.08mm 4Pin

Kim Bấm Dây Đầu Cái 5.08mm

Kim bấm dây cho connector 5.08mm

300 đ/Cái

Hàng còn: 7802 Cái

Kim Bấm Dây Đầu Cái 5.08mm

Kim Bấm Dây Đầu Đực 5.08mm

Đầu terminal đực 5.08mm

300 đ/Cái

Hàng còn: 3300 Cái

Kim Bấm Dây Đầu Đực 5.08mm

Đầu Nối Dây Cái 5.08mm 4Pin

350V 10A, pitch 5.08mm 4Pins

900 đ/Cái

Hàng còn: 393 Cái

Đầu Nối Dây Cái 5.08mm 4Pin
Chat