Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 5.08mm (2)

List product List gallery

5.08MM Terminal

Đầu terminal 5.08mm

300 đ/Cái

Còn: 2550 Cái

5.08MM Terminal

Đầu Nối Dây Cái 5.08MM 4Pins

350V 10A, pitch 5.08mm 4Pins

600 đ/Cái

Còn: 300 Cái

Đầu Nối Dây Cái 5.08MM 4Pins
Thegioiic live support