Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 4.2mm (40)

List product List gallery

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x12Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x11Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x10Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x9Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x8Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x7Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x6Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x5Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x4Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x3Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,600 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x2Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

1x2Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557-L Hàn PCB

2x12Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557-L Hàn PCB

2x11Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

6,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557-L Hàn PCB

2x10Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

6,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557-L Hàn PCB

2x9Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

5,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557-L Hàn PCB

2x8Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557-L Hàn PCB

2x7Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557-L Hàn PCB

2x6Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557-L Hàn PCB

2x5Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557-L Hàn PCB

2x3Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557-L Hàn PCB

2x2Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557-L Hàn PCB

1x2Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557-L Hàn PCB

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Đực 4.2mm

Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Đực 4.2mm

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Cái 4.2mm

Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 6 Gói(4pcs)

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Cái 4.2mm

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 2(1x2) chân, pitch 4.2mm

3,500 đ/Bộ

Hàng còn: 5 Bộ

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

2x4Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

3,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Male 5557-5558

1 đầu cosse male, 15cm, 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

2,000 đ/Sợi

Hết hàng

Đầu Male 5557-5558

Đầu Female 5557-5558

1 đầu cosse female, 20cm, 20AWG, dùng cho connector 4.2mm

1,200 đ/Sợi

Hết hàng

Đầu Female 5557-5558

Đầu Nối PCB-Wire 5557-5569 4.2MM

Đầu nối PCB-Wire, 2-24Pins, pitch 4.2mm

9,000 đ/Bộ

Hết hàng

Đầu Nối PCB-Wire 5557-5569 4.2MM

3Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 3(1x3) chân, pitch 4.2mm

4,500 đ/Bộ

Hết hàng

3Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

4Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 4(2x2) chân, pitch 4.2mm

5,500 đ/Bộ

Hàng còn: 6 Bộ

4Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

6Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 6(2x3) chân, pitch 4.2mm

6,500 đ/Bộ

Hàng còn: 73 Bộ

6Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

8Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 8(2x4) chân, pitch 4.2mm

7,500 đ/Bộ

Hàng còn: 64 Bộ

8Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

10Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 10(2x5) chân, pitch 4.2mm

8,500 đ/Bộ

Hàng còn: 114 Bộ

10Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

12Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 12(2x6) chân, pitch 4.2mm

9,500 đ/Bộ

Hết hàng

12Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

14Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 14(2x7) chân, pitch 4.2mm

10,500 đ/Bộ

Hết hàng

14Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

16Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 16(2x8) chân, pitch 4.2mm

11,500 đ/Bộ

Hết hàng

16Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

18Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 18(2x8) chân, pitch 4.2mm

12,500 đ/Bộ

Hết hàng

18Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

20Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 20(2x10) chân, pitch 4.2mm

12,500 đ/Bộ

Hàng còn: 71 Bộ

20Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm
Thegioiic live support