Đầu Nối 4.2mm (50)

List product List gallery

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 24 Chân

12x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 24 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 22 Chân

11x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 22 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 20 Chân

10x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 20 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 18 Chân

9x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 18 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 16 Chân

8x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 982 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 16 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 14 Chân

7x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 982 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 14 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 12 Chân

6x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 775 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 12 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 10 Chân

5x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 895 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 10 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 8 Chân

4x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 790 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 8 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 6 Chân

3x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

850 đ/Cái

Hàng còn: 958 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 6 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 4 Chân

2x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

650 đ/Cái

Hàng còn: 805 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 4 Chân

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 2 Chân

1x2Pin, khoảng cách chân 4.2mm, đực 5557 5559

450 đ/Cái

Hàng còn: 749 Cái

Đầu Nối Dây Đực 5557-5559 4.2mm 2 Chân

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x12Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x11Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x10Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x9Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x8Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x7Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x6Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x5Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 995 Cái

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x4Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x3Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

2x2Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

1x2Pin 4.2mm chân thẳng, 5557 5569

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 995 Cái

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557 Chân Thẳng Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557-L Hàn PCB

2x12Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 24Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557-L Hàn PCB

2x11Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 22Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557-L Hàn PCB

2x10Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 20Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557-L Hàn PCB

2x9Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 18Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557-L Hàn PCB

2x8Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 995 Cái

Đầu Nối 4.2mm 16Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557-L Hàn PCB

2x7Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Đầu Nối 4.2mm 14Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557-L Hàn PCB

2x6Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 775 Cái

Đầu Nối 4.2mm 12Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557-L Hàn PCB

2x5Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

Đầu Nối 4.2mm 10Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557-L Hàn PCB

2x3Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 999 Cái

Đầu Nối 4.2mm 6Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557-L Hàn PCB

2x2Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

Đầu Nối 4.2mm 4Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557-L Hàn PCB

1x2Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 999 Cái

Đầu Nối 4.2mm 2Pin 5557-L Hàn PCB

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Đực 4.2mm

Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 2300 Gói(4pcs)

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Đực 4.2mm

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Cái 4.2mm

Kim dùng cho connector 5557-5559 loại 4.2mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 845 Gói(4pcs)

Kim Bấm Dây 5557 Đầu Cái 4.2mm

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu nối Female-Male + kim bấm dây, 2(1x2) chân, pitch 4.2mm

3,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 251 Bộ(M-FM)

2Pin Đầu Nối Dây 5557-5579 4.2mm

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

2x4Pin 4.2mm cong 90 độ, 5557 5569

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 899 Cái

Đầu Nối 4.2mm 8Pin 5557-L Hàn PCB

Đầu Nối PCB Ra Dây 5557-5569 4.2MM

Từ 2-24Pins, khoảng cách chân 4.2mm

9,000 đ/Bộ(M-FM)

Hết hàng

Đầu Nối PCB Ra Dây 5557-5569 4.2MM
Chat