Đầu Nối 3.96mm (28)

List product List gallery

Cổng VH3.96 3Pin Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V

600 đ/Cái

Hàng còn: 939 Cái

Cổng VH3.96 3Pin Chân Cong

Cổng VH3.96 2Pin Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V

400 đ/Cái

Hàng còn: 1861 Cái

Cổng VH3.96 2Pin Chân Cong

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector VH3.96

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 6897 Gói(3pcs)

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Đầu 3.96 5 Chân Cái

Vỏ nhựa, 5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Đầu 3.96 5 Chân Cái

Đầu 3.96 4 Chân Cái

Vỏ nhựa, 4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

500 đ/Cái

Hàng còn: 568 Cái

Đầu 3.96 4 Chân Cái

Đầu 3.96 3 Chân Cái

Vỏ nhựa, 3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 339 Cái

Đầu 3.96 3 Chân Cái

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector CH3.96

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 1783 Gói(3pcs)

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Đầu 3.96 2 Chân Cái

Vỏ nhựa, 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu 3.96 2 Chân Cái

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

10-PIN Molex connector 41792

Bộ Đầu Nối VH3.96 2 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 1000 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 2 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Thẳng

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

400 đ/Cái

Hàng còn: 4298 Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 3 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

1,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 526 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 3 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Thẳng

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

400 đ/Cái

Hàng còn: 2506 Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 4 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

1,700 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 297 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 4 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Thẳng

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

600 đ/Cái

Hàng còn: 8665 Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 5 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

2,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 701 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 5 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 5 Chân Thẳng

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

700 đ/Cái

Hàng còn: 963 Cái

Cổng CH3.96 5 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 6 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

2,800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 189 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 6 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 6 Chân Thẳng

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

800 đ/Cái

Hàng còn: 938 Cái

Cổng CH3.96 6 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 7 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

3,300 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 491 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 7 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 8 Chân Thẳng

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

900 đ/Cái

Hàng còn: 994 Cái

Cổng CH3.96 8 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 8 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

3,800 đ/(M-FM)

Hàng còn: 365 (M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 8 Chân Đực-Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

550 đ/Cái

Hàng còn: 786 Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Cong

Cổng CH3.96 3 Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

650 đ/Cái

Hàng còn: 595 Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Cong

Cổng CH3.96 4 Chân Cong

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

750 đ/Cái

Hàng còn: 2945 Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Cong

Cổng CH3.96 5 Chân Cong

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

850 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 5 Chân Cong

Cổng CH3.96 6 Chân Cong

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 6 Chân Cong

Cổng CH3.96 8 Chân Cong

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 8 Chân Cong
Chat