Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 3.96mm (21)

List product List gallery

VH3.96MM Terminal

Đầu Terminal 3.96mm

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 897 Gói(2pcs)

VH3.96MM Terminal

5P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 5Pin, Pitch 3.96mm

4,000 đ/Gói(3pcs)

Hết hàng

5P-3.96 Housing

4P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm

3,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 856 Gói(3pcs)

4P-3.96 Housing

3P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm

2,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 889 Gói(3pcs)

3P-3.96 Housing

3.96MM Terminal

Terminal sử dụng cho loại connector 3.96mm

1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 3252 Gói(3pcs)

3.96MM Terminal

2P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm

1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 671 Gói(3pcs)

2P-3.96 Housing

7P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins

3,500 đ/Bộ

Còn: 590 Bộ

7P-VH3.96MM

5P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins

2,700 đ/Bộ

Còn: 848 Bộ

5P-VH3.96MM

8P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins

4,000 đ/Bộ

Còn: 461 Bộ

8P-VH3.96MM

6P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins

3,000 đ/Bộ

Còn: 298 Bộ

6P-VH3.96MM

4P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins

1,800 đ/Bộ

Còn: 865 Bộ

4P-VH3.96MM

2P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins

800 đ/Bộ

Còn: 797 Bộ

2P-VH3.96MM

CH3.96 Connector

Bộ connector CH3.96, 2-20PIN, 3.96MM

2,500 đ/Set(M+F)

Còn: 4999 Set(M+F)

CH3.96 Connector

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins

1,700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

10-PIN Molex connector 41792

8P-CH3.96MM

8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,500 đ/Cái

Còn: 1018 Cái

8P-CH3.96MM

6P-CH3.96MM

6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,300 đ/Cái

Còn: 965 Cái

6P-CH3.96MM

5P-CH3.96MM

5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,200 đ/Cái

Còn: 979 Cái

5P-CH3.96MM

4P-CH3.96MM

4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,000 đ/Cái

Còn: 5981 Cái

4P-CH3.96MM

3P-CH3.96MM

3Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

900 đ/Cái

Còn: 2550 Cái

3P-CH3.96MM

2P-CH3.96MM

2Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

800 đ/Cái

Còn: 4820 Cái

2P-CH3.96MM

3P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins

1,300 đ/Bộ

Còn: 850 Bộ

3P-VH3.96MM
Thegioiic live support