Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối 3.96mm (28)

List product List gallery

Cổng VH3.96 3Pin Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V

600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng VH3.96 3Pin Chân Cong

Cổng VH3.96 2Pin Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V

400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng VH3.96 2Pin Chân Cong

Cổng CH3.96 8 Chân Cong

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 8 Chân Cong

Cổng CH3.96 6 Chân Cong

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 6 Chân Cong

Cổng CH3.96 5 Chân Cong

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

850 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 5 Chân Cong

Cổng CH3.96 4 Chân Cong

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

750 đ/Cái

Hàng còn: 3000 Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Cong

Cổng CH3.96 3 Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

650 đ/Cái

Hàng còn: 800 Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Cong

Cổng CH3.96 2 Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

550 đ/Cái

Hàng còn: 790 Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Cong

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector VH3.96

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 785 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Đầu 3.96 5 Chân Cái

Vỏ nhựa, 5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Đầu 3.96 5 Chân Cái

Đầu 3.96 4 Chân Cái

Vỏ nhựa, 4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

500 đ/Cái

Hàng còn: 784 Cái

Đầu 3.96 4 Chân Cái

Đầu 3.96 3 Chân Cái

Vỏ nhựa, 3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 776 Cái

Đầu 3.96 3 Chân Cái

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector CH3.96

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 2885 Gói(3pcs)

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Đầu 3.96 2 Chân Cái

Vỏ nhựa, 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm

300 đ/Cái

Hàng còn: 360 Cái

Đầu 3.96 2 Chân Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 7 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

3,300 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 580 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 7 Chân Đực-Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 5 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

2,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 840 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 5 Chân Đực-Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 8 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

3,800 đ/(M-FM)

Hàng còn: 441 (M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 8 Chân Đực-Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 6 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

2,800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 294 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 6 Chân Đực-Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 4 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

1,700 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 786 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 4 Chân Đực-Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 2 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 338 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 2 Chân Đực-Cái

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

10-PIN Molex connector 41792

Cổng CH3.96 8 Chân Thẳng

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

900 đ/Cái

Hàng còn: 1018 Cái

Cổng CH3.96 8 Chân Thẳng

Cổng CH3.96 6 Chân Thẳng

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

800 đ/Cái

Hàng còn: 965 Cái

Cổng CH3.96 6 Chân Thẳng

Cổng CH3.96 5 Chân Thẳng

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

700 đ/Cái

Hàng còn: 969 Cái

Cổng CH3.96 5 Chân Thẳng

Cổng CH3.96 4 Chân Thẳng

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

600 đ/Cái

Hàng còn: 8757 Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Thẳng

Cổng CH3.96 3 Chân Thẳng

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

400 đ/Cái

Hàng còn: 2543 Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Thẳng

Cổng CH3.96 2 Chân Thẳng

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC

400 đ/Cái

Hàng còn: 4536 Cái

Cổng CH3.96 2 Chân Thẳng

Bộ Đầu Nối VH3.96 3 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC

1,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 783 Set(M-FM)

Bộ Đầu Nối VH3.96 3 Chân Đực-Cái
Live support