Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 3.96mm (27)

List product List gallery

8P-CH3.96MM-L

8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,500 đ/Cái

Hết hàng

8P-CH3.96MM-L

6P-CH3.96MM-L

6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,300 đ/Cái

Hết hàng

6P-CH3.96MM-L

5P-CH3.96MM-L

5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,200 đ/Cái

Hết hàng

5P-CH3.96MM-L

4P-CH3.96MM-L

4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 3000 Cái

4P-CH3.96MM-L

3P-CH3.96MM-L

3Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

900 đ/Cái

Hết hàng

3P-CH3.96MM-L

2P-CH3.96MM-L

2Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

800 đ/Cái

Hết hàng

2P-CH3.96MM-L

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector VH3.96

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 895 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

5P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 5Pin, Pitch 3.96mm

4,000 đ/Gói(3pcs)

Hết hàng

5P-3.96 Housing

4P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 4Pin, Pitch 3.96mm

3,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 820 Gói(3pcs)

4P-3.96 Housing

3P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 3Pin, Pitch 3.96mm

2,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 876 Gói(3pcs)

3P-3.96 Housing

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector CH3.96

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 2996 Gói(3pcs)

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

2P-3.96 Housing

Vỏ nhựa 2Pin, Pitch 3.96mm

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 594 Gói(3pcs)

2P-3.96 Housing

7P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 7 Pins

3,500 đ/Bộ

Hàng còn: 580 Bộ

7P-VH3.96MM

5P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 5 Pins

2,700 đ/Bộ

Hàng còn: 848 Bộ

5P-VH3.96MM

8P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins

4,000 đ/Bộ

Hàng còn: 461 Bộ

8P-VH3.96MM

6P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins

3,000 đ/Bộ

Hàng còn: 298 Bộ

6P-VH3.96MM

4P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins

1,800 đ/Bộ

Hàng còn: 862 Bộ

4P-VH3.96MM

2P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins

800 đ/Bộ

Hàng còn: 529 Bộ

2P-VH3.96MM

CH3.96 Connector

Bộ connector CH3.96, 2-20PIN, 3.96MM

2,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 4989 Set(M+F)

CH3.96 Connector

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

10-PIN Molex connector 41792

8P-CH3.96MM

8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1018 Cái

8P-CH3.96MM

6P-CH3.96MM

6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 965 Cái

6P-CH3.96MM

5P-CH3.96MM

5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 979 Cái

5P-CH3.96MM

4P-CH3.96MM

4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 8793 Cái

4P-CH3.96MM

3P-CH3.96MM

3Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

900 đ/Cái

Hàng còn: 2547 Cái

3P-CH3.96MM

2P-CH3.96MM

2Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

800 đ/Cái

Hàng còn: 4590 Cái

2P-CH3.96MM

3P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins

1,300 đ/Bộ

Hàng còn: 837 Bộ

3P-VH3.96MM
Thegioiic live support