Đầu Nối 3.96mm (29)

List product List gallery

Cổng CH3.96 10 Chân Thẳng

10 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

Cổng VH3.96 3Pin Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 919 Cái

Cổng VH3.96 2Pin Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250V
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 1851 Cái

Kim Bấm Dây VH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector VH3.96
OEM

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 6750 Gói(3pcs)

Đầu 3.96 5 Chân Cái

Vỏ nhựa, 5 chân, khoảng cách chân: 3.96mm
OEM

650 đ/Cái

Hết hàng

Đầu 3.96 4 Chân Cái

Vỏ nhựa, 4 chân, khoảng cách chân: 3.96mm
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 2032 Cái

Đầu 3.96 3 Chân Cái

Vỏ nhựa, 3 chân, khoảng cách chân: 3.96mm
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 2203 Cái

Kim Bấm Dây CH3.96 Đầu Cái 3.96mm

Kim bấm dây cho connector CH3.96
OEM

1,000 đ/Gói(3pcs)

Hàng còn: 1094 Gói(3pcs)

Đầu 3.96 2 Chân Cái

Vỏ nhựa, 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 1673 Cái

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins
OEM

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 2 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 745 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 2 Chân Thẳng

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 4115 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 3 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

1,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 550 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 3 Chân Thẳng

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 2443 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 4 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

1,700 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 110 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 4 Chân Thẳng

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 8565 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 5 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

2,200 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 505 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 5 Chân Thẳng

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 915 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 6 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

2,800 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 179 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 6 Chân Thẳng

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 894 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 7 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

3,300 đ/Set(M-FM)

Hàng còn: 473 Set(M-FM)

Cổng CH3.96 8 Chân Thẳng

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 992 Cái

Bộ Đầu Nối VH3.96 8 Chân Đực-Cái

Đầu đực + cái + kim bấm dây, khoảng cách chân: 3.96mm, 7A, 250VAC
OEM

3,800 đ/(M-FM)

Hàng còn: 331 (M-FM)

Cổng CH3.96 2 Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 786 Cái

Cổng CH3.96 3 Chân Cong

3 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 694 Cái

Cổng CH3.96 4 Chân Cong

4 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 2876 Cái

Cổng CH3.96 5 Chân Cong

5 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

850 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 6 Chân Cong

6 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng CH3.96 8 Chân Cong

8 chân, khoảng cách chân 3.96mm, 6A, 250VAC
OEM

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký