Đầu Nối 3.0mm (21)

List product List gallery

Đầu Nối 3.0mm 24Pin Cong Hàn PCB

2x12Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 24Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 20Pin Cong Hàn PCB

2x10Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

7,200 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu Nối 3.0mm 20Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 18Pin Cong Hàn PCB

2x9Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu Nối 3.0mm 18Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 16Pin Cong Hàn PCB

2x8Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Đầu Nối 3.0mm 16Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 14Pin Cong Hàn PCB

2x7Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Đầu Nối 3.0mm 14Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 12Pin Cong Hàn PCB

2x6Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Đầu Nối 3.0mm 12Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 10Pin Cong Hàn PCB

2x5Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 260 Cái

Đầu Nối 3.0mm 10Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 8Pin Cong Hàn PCB

2x4Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
Molex

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Đầu Nối 3.0mm 8Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 6Pin Cong Hàn PCB

2x3Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 5A
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 295 Cái

Đầu Nối 3.0mm 6Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 4Pin Cong Hàn PCB

2x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Đầu Nối 3.0mm 4Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 2Pin Cong Hàn PCB

1x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A
OEM

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Đầu Nối 3.0mm 2Pin Cong Hàn PCB

Kim Bấm Dây Đầu Đực 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu đực
OEM

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 7940 Gói(2pcs)

Kim Bấm Dây Đầu Đực 3.0mm

Kim Bấm Dây Đầu Cái 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu cái
OEM

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 8797 Gói(2pcs)

Kim Bấm Dây Đầu Cái 3.0mm

Đầu Nối Dây 3.0mm 16 Chân

Đầu nối Female-Male, 16(2x8) chân, pitch 3.0mm
OEM

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 165 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 16 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 14 Chân

Đầu nối Female-Male, 14(2x7) chân, pitch 3.0mm
OEM

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 100 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 14 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 12 Chân

Đầu nối Female-Male, 12(2x6) chân, pitch 3.0mm
OEM

8,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 265 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 12 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 10 Chân

Đầu nối Female-Male, 10(2x5) chân, pitch 3.0mm
OEM

7,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 186 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 10 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 8 Chân

Đầu nối Female-Male, 8(2x4) chân, pitch 3.0mm
OEM

6,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 93 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 8 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 6 Chân

Đầu nối Female-Male, 6(2x3) chân, pitch 3.0mm
OEM

5,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 245 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 6 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 4 Chân

Đầu nối Female-Male, 4(2x2) chân, pitch 3.0mm
OEM

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 84 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 4 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 2 Chân

Đầu nối Female-Male, 2(1x2) chân, khoảng cách 3.0mm
OEM

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 115 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 2 Chân
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký