Đầu Nối 3.0mm (21)

List product List gallery

Đầu Nối 3.0mm 24Pin Cong Hàn PCB

2x12Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 24Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 20Pin Cong Hàn PCB

2x10Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

7,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 20Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 18Pin Cong Hàn PCB

2x9Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

6,600 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 18Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 16Pin Cong Hàn PCB

2x8Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

5,800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 16Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 14Pin Cong Hàn PCB

2x7Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 14Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 12Pin Cong Hàn PCB

2x6Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

4,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 12Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 10Pin Cong Hàn PCB

2x5Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 10Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 8Pin Cong Hàn PCB

2x4Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 8Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 6Pin Cong Hàn PCB

2x3Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 5A

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 6Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 4Pin Cong Hàn PCB

2x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 4Pin Cong Hàn PCB

Đầu Nối 3.0mm 2Pin Cong Hàn PCB

1x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối 3.0mm 2Pin Cong Hàn PCB

Kim Bấm Dây Đầu Đực 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu đực

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 3000 Gói(2pcs)

Kim Bấm Dây Đầu Đực 3.0mm

Kim Bấm Dây Đầu Cái 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu cái

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 9000 Gói(2pcs)

Kim Bấm Dây Đầu Cái 3.0mm

Đầu Nối Dây 3.0mm 16 Chân

Đầu nối Female-Male, 16(2x8) chân, pitch 3.0mm

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 96 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 16 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 14 Chân

Đầu nối Female-Male, 14(2x7) chân, pitch 3.0mm

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 100 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 14 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 12 Chân

Đầu nối Female-Male, 12(2x6) chân, pitch 3.0mm

8,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 94 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 12 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 10 Chân

Đầu nối Female-Male, 10(2x5) chân, pitch 3.0mm

7,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 26 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 10 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 8 Chân

Đầu nối Female-Male, 8(2x4) chân, pitch 3.0mm

6,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 140 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 8 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 6 Chân

Đầu nối Female-Male, 6(2x3) chân, pitch 3.0mm

5,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 75 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 6 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 4 Chân

Đầu nối Female-Male, 4(2x2) chân, pitch 3.0mm

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 114 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 4 Chân

Đầu Nối Dây 3.0mm 2 Chân

Đầu nối Female-Male, 2(1x2) chân, khoảng cách 3.0mm

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 130 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 2 Chân
Chat