Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 2.8mm (5)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

4,000 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

3,400 đ/Set(M+F)

Còn: 1896 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,800 đ/Set(M+F)

Còn: 1900 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,200 đ/Set(M+F)

Còn: 1993 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin

2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

1,600 đ/Set(M+F)

Còn: 1875 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin
Thegioiic live support