Đầu Nối 2.8mm (5)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 2.8MM 9 Chân

9 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái
OEM

4,000 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1833 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 9 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 6 Chân

6 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái
OEM

3,400 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1331 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 6 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 4 Chân

4 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái
OEM

2,800 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1625 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 4 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 3 Chân

3 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái
OEM

2,200 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1507 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 3 Chân

Đầu Nối Dây 2.8MM 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân: 2.8mm, 2 đầu đực-cái
OEM

1,600 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 286 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 2 Chân
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký