Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.8mm (5)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

4,000 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

3,400 đ/Set(M+F)

Còn: 1998 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,800 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,200 đ/Set(M+F)

Còn: 1995 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin

2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

1,600 đ/Set(M+F)

Còn: 1975 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin
Thegioiic live support