Đầu Nối 2.54mm (100)

List product List gallery

Đầu Nối Dây SM2.54 12 Chân

12 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 495 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây SM2.54 12 Chân

SM2.54 11Pin Đầu Nối SM

11Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,700 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1209 Bộ(M+FM)

SM2.54 11Pin Đầu Nối SM

Đầu Nối Dây SM2.54 10 Chân

10 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 500 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây SM2.54 10 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 9 Chân

9 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 495 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây SM2.54 9 Chân

Cổng XH2.54 8Pin Chân SMD

8 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 8Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 7Pin Chân SMD

7 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 7Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 6Pin Chân SMD

6 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 6Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 5Pin Chân SMD

5 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,050 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 5Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 4Pin Chân SMD

4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 4Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 3Pin Chân SMD

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 3Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 2Pin Chân SMD

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 2Pin Chân SMD

Đầu Dupont Đôi 2x10 20Pin 2.54mm

2x10 Pin, 2.54mm

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 2x10 20Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x8 16Pin 2.54mm

2x8 Pin, 2.54mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 441 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x8 16Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x7 14Pin 2.54mm

2x7 Pin, 2.54mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 471 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x7 14Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x6 12Pin 2.54mm

2x6 Pin, 2.54mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 494 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x6 12Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x5 10Pin 2.54mm

2x5 Pin, 2.54mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x5 10Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x4 8Pin 2.54mm

2x4 Pin, 2.54mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x4 8Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x3 6Pin 2.54mm

2x3 Pin, 2.54mm

250 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x3 6Pin 2.54mm

Đầu Dupont Đôi 2x2 4Pin 2.54mm

2x2 Pin, 2.54mm

250 đ/Cái

Hàng còn: 480 Cái

Đầu Dupont Đôi 2x2 4Pin 2.54mm

KF2510 2 Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 4A, 250V

250 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

KF2510 2 Chân Cong

Đầu Nối Dây SM2.54 8 Chân

8 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,800 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 490 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 8 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 7 Chân

7 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,600 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 468 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 7 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 6 Chân

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,200 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 438 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 6 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 5 Chân

5 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,900 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 414 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 5 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 4 Chân

4 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,700 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 534 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 4 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 3 Chân

3 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 1000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 3 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,200 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 686 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 2 Chân

KF2510 12Pin Chân Thẳng

12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 471 Cái

KF2510 12Pin Chân Thẳng

KF2510 9Pin Chân Thẳng

9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 400 Gói(2pcs)

KF2510 9Pin Chân Thẳng

Kim Bấm Dây KF2510 Đầu Cái 2.54mm

Dùng bấm dây KF2510 đầu cái loại 2.54mm

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 1008 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây KF2510 Đầu Cái 2.54mm

KF2510 10Pin Chân Thẳng

10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,200 đ/gói (2 cái)

Hàng còn: 644 gói (2 cái)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

Đầu Dupont 12 Chân

12 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

790 đ/Cái

Hàng còn: 2338 Cái

Đầu Dupont 12 Chân

Đầu Dupont 10 Chân

10 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 3830 Cái

Đầu Dupont 10 Chân

Đầu Dupont 9 Chân

9 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 3031 Cái

Đầu Dupont 9 Chân

Đầu Dupont 8 Chân

8 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

590 đ/Cái

Hàng còn: 1850 Cái

Đầu Dupont 8 Chân

Đầu Dupont 7 Chân

7 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

490 đ/Cái

Hàng còn: 3144 Cái

Đầu Dupont 7 Chân

Đầu Dupont 6 Chân

6 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

390 đ/Cái

Hàng còn: 2880 Cái

Đầu Dupont 6 Chân

Đầu Dupont 5 Chân

5 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

290 đ/Cái

Hàng còn: 2975 Cái

Đầu Dupont 5 Chân

Đầu Dupont 4 Chân

4 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

240 đ/Cái

Hàng còn: 3005 Cái

Đầu Dupont 4 Chân

Đầu Dupont 3 Chân

3 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

190 đ/Cái

Hàng còn: 4072 Cái

Đầu Dupont 3 Chân
Chat