Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Nối 2.54mm (100)

List product List gallery

Đầu Nối Dây SM2.54 12 Chân

12 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Đầu Nối Dây SM2.54 12 Chân

SM2.54 11Pin Đầu Nối SM

11Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 1234 Bộ(M+FM)

SM2.54 11Pin Đầu Nối SM

Đầu Nối Dây SM2.54 10 Chân

10 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Đầu Nối Dây SM2.54 10 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 9 Chân

9 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,800 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Đầu Nối Dây SM2.54 9 Chân

Cổng XH2.54 8Pin Chân SMD

8 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 8Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 7Pin Chân SMD

7 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,150 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 7Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 6Pin Chân SMD

6 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 6Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 5Pin Chân SMD

5 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,050 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 5Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 4Pin Chân SMD

4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 4Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 3Pin Chân SMD

3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

950 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 3Pin Chân SMD

Cổng XH2.54 2Pin Chân SMD

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 3A, 250V

900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng XH2.54 2Pin Chân SMD

Đầu Dupont Đôi 20Pins 2.54MM

2x10Pins, 2.54mm

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 20Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 16Pins 2.54MM

2x8Pins, 2.54mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

Đầu Dupont Đôi 16Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 14Pins 2.54MM

2x7Pins, 2.54mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 471 Cái

Đầu Dupont Đôi 14Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 12Pins 2.54MM

2x6Pins, 2.54mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 494 Cái

Đầu Dupont Đôi 12Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 10Pins 2.54MM

2x5Pins, 2.54mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 481 Cái

Đầu Dupont Đôi 10Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 8Pins 2.54MM

2x4Pins, 2.54mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đầu Dupont Đôi 8Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 6Pins 2.54MM

2x3Pins, 2.54mm

250 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

Đầu Dupont Đôi 6Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 4Pins 2.54MM

2x2Pins, 2.54mm

250 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Đầu Dupont Đôi 4Pins 2.54MM

KF2510 2 Chân Cong

2 chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 4A, 250V

250 đ/Cái

Hết hàng

KF2510 2 Chân Cong

Đầu Nối Dây SM2.54 8 Chân

8 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,600 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 16 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 8 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 7 Chân

7 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,400 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 478 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 7 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 6 Chân

6 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

2,000 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 344 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 6 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 5 Chân

5 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,700 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 441 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 5 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 4 Chân

4 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,500 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 711 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 4 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 3 Chân

3 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,300 đ/Set(M+F)

Hàng còn: 539 Set(M+F)

Đầu Nối Dây SM2.54 3 Chân

Đầu Nối Dây SM2.54 2 Chân

2 chân, khoảng cách chân 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

1,000 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Đầu Nối Dây SM2.54 2 Chân

KF2510 12Pin Chân Thẳng

12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 497 Cái

KF2510 12Pin Chân Thẳng

KF2510 9Pin Chân Thẳng

9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,000 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 400 Gói(2pcs)

KF2510 9Pin Chân Thẳng

Kim Bấm Dây KF2510 Đầu Cái 2.54mm

Dùng bấm dây KF2510 đầu cái loại 2.54mm

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 11819 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây KF2510 Đầu Cái 2.54mm

KF2510 10Pin Chân Thẳng

10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,200 đ/gói (2 cái)

Hàng còn: 645 gói (2 cái)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

Đầu Dupont 12 Chân

12 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 2400 Cái

Đầu Dupont 12 Chân

Đầu Dupont 10 Chân

10 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 3834 Cái

Đầu Dupont 10 Chân

Đầu Dupont 9 Chân

9 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 3031 Cái

Đầu Dupont 9 Chân

Đầu Dupont 8 Chân

8 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1870 Cái

Đầu Dupont 8 Chân

Đầu Dupont 7 Chân

7 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 3199 Cái

Đầu Dupont 7 Chân

Đầu Dupont 6 Chân

6 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

600 đ/Cái

Hàng còn: 3020 Cái

Đầu Dupont 6 Chân

Đầu Dupont 5 Chân

5 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

500 đ/Cái

Hàng còn: 2990 Cái

Đầu Dupont 5 Chân

Đầu Dupont 4 Chân

4 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 3279 Cái

Đầu Dupont 4 Chân

Đầu Dupont 3 Chân

3 chân, vỏ nhựa, khoảng cách chân 2.54mm

300 đ/Cái

Hàng còn: 4370 Cái

Đầu Dupont 3 Chân
Live support