Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.54mm (89)

List product List gallery

Đầu Dupont Đôi 20Pins 2.54MM

2x10Pins, 2.54mm

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 20Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 16Pins 2.54MM

2x8Pins, 2.54mm

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 16Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 14Pins 2.54MM

2x7Pins, 2.54mm

900 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 14Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 12Pins 2.54MM

2x6Pins, 2.54mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 12Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 10Pins 2.54MM

2x5Pins, 2.54mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 10Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 8Pins 2.54MM

2x4Pins, 2.54mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 8Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 6Pins 2.54MM

2x3Pins, 2.54mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 6Pins 2.54MM

Đầu Dupont Đôi 4Pins 2.54MM

2x2Pins, 2.54mm

300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Dupont Đôi 4Pins 2.54MM

KF2510 2Pin Chân Cong

2 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

KF2510 2Pin Chân Cong

SM2.54 8Pin Đầu Nối SM

8Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,100 đ/Set(M+F)

Còn: 488 Set(M+F)

SM2.54 8Pin Đầu Nối SM

SM2.54 7Pin Đầu Nối SM

7Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

SM2.54 7Pin Đầu Nối SM

SM2.54 6Pin Đầu Nối SM

6Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,700 đ/Set(M+F)

Còn: 390 Set(M+F)

SM2.54 6Pin Đầu Nối SM

SM2.54 5Pin Đầu Nối SM

5Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

SM2.54 5Pin Đầu Nối SM

SM2.54 4Pin Đầu Nối SM

4Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,300 đ/Set(M+F)

Còn: 958 Set(M+F)

SM2.54 4Pin Đầu Nối SM

SM2.54 3Pin Đầu Nối SM

3Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

1,700 đ/Set(M+F)

Còn: 830 Set(M+F)

SM2.54 3Pin Đầu Nối SM

SM2.54 2Pin Đầu Nối SM

2Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

1,099 đ/Set(M+F)

Còn: 1150 Set(M+F)

SM2.54 2Pin Đầu Nối SM

KF2510 12Pin Chân Thẳng

12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,500 đ/Cái

Còn: 497 Cái

KF2510 12Pin Chân Thẳng

KF2510 9Pin Chân Thẳng

9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

KF2510 9Pin Chân Thẳng

KF2510 Terminal (XH-T 2.54mm)

KF2510 terminal dùng cho Female

1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 447 Gói(10pcs)

KF2510 Terminal (XH-T 2.54mm)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,200 đ/gói (2 cái)

Còn: 645 gói (2 cái)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

12P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 10pin

700 đ/Cái

Còn: 520 Cái

12P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

10P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 10pin

600 đ/Cái

Còn: 467 Cái

10P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

9P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 9pin

600 đ/Cái

Còn: 283 Cái

9P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

8P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 8pin

600 đ/Cái

Còn: 419 Cái

8P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

7P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 7pin

500 đ/Cái

Còn: 300 Cái

7P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

6P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 6pin

500 đ/Cái

Còn: 268 Cái

6P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

5P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 5pin

500 đ/Cái

Hết hàng

5P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

4P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 4pin

400 đ/Cái

Hết hàng

4P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

3P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 3pin

1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 364 Gói(3pcs)

3P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

2P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 2pin

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

2P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

KF2510 10Pin Đầu Cái

P/N: 10P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 332 Gói(4pcs)

KF2510 10Pin Đầu Cái

KF2510 9Pin Đầu Cái

P/N: 9P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 298 Gói(4pcs)

KF2510 9Pin Đầu Cái

KF2510 8Pin Đầu Cái

P/N: 8P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 262 Gói(4pcs)

KF2510 8Pin Đầu Cái

KF2510 7Pin Đầu Cái

P/N: 7P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 186 Gói(4pcs)

KF2510 7Pin Đầu Cái

KF2510 6Pin Đầu Cái

P/N: 6P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 327 Gói(4pcs)

KF2510 6Pin Đầu Cái

KF2510 5Pin Đầu Cái

P/N: 5P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 172 Gói(4pcs)

KF2510 5Pin Đầu Cái

KF2510 4Pin Đầu Cái

P/N: 4P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,100 đ/Gói(4pcs)

Còn: 243 Gói(4pcs)

KF2510 4Pin Đầu Cái

KF2510 3Pin Đầu Cái

P/N: 3P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 66 Gói(4pcs)

KF2510 3Pin Đầu Cái

KF2510 2Pin Đầu Cái

P/N: 2P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 335 Gói(4pcs)

KF2510 2Pin Đầu Cái

XH2.54 12Pin Đầu Cái

P/N: 12Pin-XH2.54-FM, 12Pin, Pitch: 2.54mm

3,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 683 Gói(4pcs)

XH2.54 12Pin Đầu Cái
Thegioiic live support