Đầu Nối 1.5mm (15)

List product List gallery

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 386 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 779 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 956 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 353 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 895 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 553 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 3855 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

7 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

950 đ/Cái

Hàng còn: 181 Cái

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 230 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

1,050 đ/Cái

Hàng còn: 794 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

Cổng ZH1.5 10Pin SMD

10 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 332 Cái

Cổng ZH1.5 10Pin SMD

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 945 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

Cổng ZH1.5 10Pin DIP

10 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP
OEM

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 120 Cái

Cổng ZH1.5 10Pin DIP
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký