Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Đầu Nối 1.5mm (14)

List product List gallery

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

7Pins, pitch 1.5mm, loại SMD

1,100 đ/Cái

Còn: 323 Cái

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

900 đ/Cái

Còn: 478 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

700 đ/Cái

Còn: 504 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

Đầu ZH1.5 10Pin SMD

10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type

1,400 đ/Cái

Còn: 350 Cái

Đầu ZH1.5 10Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,200 đ/Cái

Còn: 122 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,000 đ/Cái

Còn: 550 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

800 đ/Cái

Còn: 469 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

600 đ/Cái

Còn: 380 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

8Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,400 đ/Cái

Còn: 960 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

5Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,100 đ/Cái

Còn: 4292 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

4Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,000 đ/Cái

Còn: 930 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

3Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

900 đ/Cái

Còn: 988 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

6Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,200 đ/Cái

Còn: 393 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

Đầu ZH1.5 2Pin DIP

2Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

800 đ/Cái

Còn: 356 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin DIP
Thegioiic live support