Đầu Nối 1.5mm (14)

List product List gallery

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng ZH1.5 2Pin SMD

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

900 đ/Cái

Hàng còn: 949 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin DIP

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

650 đ/Cái

Hàng còn: 4090 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin DIP

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

600 đ/Cái

Hàng còn: 905 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin DIP

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

500 đ/Cái

Hàng còn: 958 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin DIP

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

800 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin DIP

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

2 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại DIP

400 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Cổng ZH1.5 2Pin DIP

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

3 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

650 đ/Cái

Hàng còn: 466 Cái

Cổng ZH1.5 3Pin SMD

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

4 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

700 đ/Cái

Hàng còn: 287 Cái

Cổng ZH1.5 4Pin SMD

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

5 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

800 đ/Cái

Hàng còn: 353 Cái

Cổng ZH1.5 5Pin SMD

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

6 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

850 đ/Cái

Hàng còn: 53 Cái

Cổng ZH1.5 6Pin SMD

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

7 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

950 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Cổng ZH1.5 7Pin SMD

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

8 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

1,050 đ/Cái

Hàng còn: 794 Cái

Cổng ZH1.5 8Pin SMD

Cổng ZH1.5 10Pin SMD

10 chân, khoảng cách chân 1.5mm, loại SMD

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 333 Cái

Cổng ZH1.5 10Pin SMD
Chat