Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 1.5mm (14)

List product List gallery

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

800 đ/Cái

Hàng còn: 376 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

8Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 960 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

5Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 4292 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

4Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 930 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

3Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

900 đ/Cái

Hàng còn: 988 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

6Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 388 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

Đầu ZH1.5 2Pin DIP

2Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

800 đ/Cái

Hàng còn: 351 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin DIP

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 469 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,450 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

7Pins, pitch 1.5mm, loại SMD

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 323 Cái

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,750 đ/Cái

Hàng còn: 870 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

Đầu ZH1.5 10Pin SMD

10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type

2,050 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

Đầu ZH1.5 10Pin SMD
Thegioiic live support