Đầu Nối 1.25mm (24)

List product List gallery

Đầu ZH1.25 12Pin DIP Thẳng

12chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
OEM

800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu ZH1.25 12Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 11Pin DIP Thẳng

11chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
OEM

750 đ/Cái

Hết hàng

Đầu ZH1.25 11Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 10Pin DIP Thẳng

10chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

Đầu ZH1.25 10Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 9Pin DIP Thẳng

9chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
OEM

650 đ/Cái

Hết hàng

Đầu ZH1.25 9Pin DIP Thẳng

ZH1.25 8Pin Đầu Cái

8 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

500 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 8Pin Đầu Cái

ZH1.25 7Pin Đầu Cái

7 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

450 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 7Pin Đầu Cái

ZH1.25 6Pin Đầu Cái

6 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 6Pin Đầu Cái

ZH1.25 5Pin Đầu Cái

5 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

350 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 5Pin Đầu Cái

ZH1.25 4Pin Đầu Cái

4 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 4Pin Đầu Cái

ZH1.25 3Pin Đầu Cái

3 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

250 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 3Pin Đầu Cái

ZH1.25 2Pin Đầu Cái

2 chân, Pitch: 1.25mm
OEM

190 đ/Cái

Hết hàng

ZH1.25 2Pin Đầu Cái

Kim Bấm Dây ZH1.25 Đầu Cái 1.25mm

Kim bấm dây cho connector ZH1.25
OEM

900 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 700 Gói(10pcs)

Kim Bấm Dây ZH1.25 Đầu Cái 1.25mm

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

8 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 1879 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

6 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 830 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

5 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 1845 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

4 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 2778 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

3 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

450 đ/Cái

Hàng còn: 2900 Cái

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

2 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, cong L
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 467 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

8 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, chân thẳng
OEM

600 đ/Cái

Hàng còn: 829 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

6 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, chân thẳng
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 307 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

5 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, chân thẳng
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

3 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, chân thẳng
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

4 chân, khoảng cách chân: 1.25mm, chân thẳng
OEM

450 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng

2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 342 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký