Phone

(28)3896.8699-0972924961

Đầu Nối 1.25mm (23)

List product List gallery

4P-ZH1.25-MM-15CM Cáp Đực-Đực

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực, dài 15CM

6,500 đ/Dây

Còn: 499 Dây

4P-ZH1.25-MM-15CM Cáp Đực-Đực

4P-ZH1.25-F-40CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm

6,000 đ/Dây

Còn: 3 Dây

4P-ZH1.25-F-40CM Cáp 1 Đầu Cái

4P-ZH1.25-FF-15CM Cáp Cái-Cái

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài 15CM

6,500 đ/Sợi

Còn: 492 Sợi

4P-ZH1.25-FF-15CM Cáp Cái-Cái

4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Còn: 497 Dây

4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực

4P-ZH1.25-MF-15CM Cáp Đực-Cái

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài 15CM

6,500 đ/Sợi

Còn: 96 Sợi

4P-ZH1.25-MF-15CM Cáp Đực-Cái

8P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

5,500 đ/Dây

Còn: 159 Dây

8P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

6P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

5,000 đ/Dây

Còn: 575 Dây

6P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

5P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

4,000 đ/Dây

Còn: 88 Dây

5P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

4P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Còn: 447 Dây

4P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

3P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

2,200 đ/Dây

Còn: 46 Dây

3P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

2P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

1,500 đ/Dây

Còn: 4 Dây

2P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

1,100 đ/Cái

Còn: 924 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

900 đ/Cái

Còn: 973 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

800 đ/Cái

Còn: 949 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

700 đ/Cái

Còn: 876 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

600 đ/Cái

Còn: 970 Cái

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

500 đ/Cái

Còn: 806 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

1,100 đ/Cái

Còn: 945 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

900 đ/Cái

Còn: 946 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

800 đ/Cái

Còn: 606 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

600 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

700 đ/Cái

Còn: 472 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng

2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

500 đ/Cái

Còn: 777 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng
Thegioiic live support