Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Đầu Nối 1.0mm (19)

List product List gallery

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

3P-SH1.0-V

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

0 đ/Cái

Hết hàng

3P-SH1.0-V

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

900 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

800 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

700 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

600 đ/Cái

Hết hàng

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD
Thegioiic live support