Đầu Nối 1.0mm (18)

List product List gallery

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 235 Cái

Đầu SH1.0 10Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

950 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu SH1.0 9Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

950 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

Đầu SH1.0 8Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 240 Cái

Đầu SH1.0 7Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

Đầu SH1.0 6Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 310 Cái

Đầu SH1.0 5Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

Đầu SH1.0 4Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Đầu SH1.0 3Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Đầu SH1.0 2Pin Thẳng SMD

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 225 Cái

Đầu SH1.0 10Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

950 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu SH1.0 9Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

Đầu SH1.0 8Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 250 Cái

Đầu SH1.0 7Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

850 đ/Cái

Hàng còn: 350 Cái

Đầu SH1.0 6Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 310 Cái

Đầu SH1.0 5Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

750 đ/Cái

Hàng còn: 368 Cái

Đầu SH1.0 4Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 330 Cái

Đầu SH1.0 3Pin Ngang SMD

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang
OEM

650 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

Đầu SH1.0 2Pin Ngang SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký