Đầu Cosse Y, SV (19)

List product List gallery

SV5.5-10 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 8.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

400 đ/Cái

Hết hàng

SV5.5-10 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 1910 Cái

SV5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

450 đ/Cái

Hàng còn: 1246 Cái

SV5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 3.7mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

430 đ/Cái

Hàng còn: 944 Cái

SV5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

430 đ/Cái

Hàng còn: 214 Cái

SV3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 315 Cái

SV3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 37A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

SV3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y 37A

SV2-10 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 10.5mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

SV2-10 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-8 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 804mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hết hàng

SV2-8 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-6 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 1990 Cái

SV2-6 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-5 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 1431 Cái

SV2-5 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV2-4 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 10650 Cái

SV2-4 Đầu Cosse Chữ Y 27A

SV1.25-8 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG
OEM

250 đ/Cái

Hết hàng

SV1.25-8 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 6.4mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG
OEM

250 đ/Cái

Hàng còn: 1346 Cái

SV1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG
OEM

250 đ/Cái

Hàng còn: 930 Cái

SV1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 4.3mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG
OEM

250 đ/Cái

Hàng còn: 1708 Cái

SV1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y 19A

Lỗ dây: 3.7mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 22-16AWG
OEM

250 đ/Cái

Hàng còn: 710 Cái

SV1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y 19A

SV5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 48A

Lỗ dây: 5.3mm, độ dày: 1.0mm, cỡ dây: 12-10AWG
OEM

470 đ/Cái

Hàng còn: 2837 Cái

SV5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y 48A

SV2-3 Đầu Cosse Chữ Y 27A

Lỗ dây: 3.2mm, độ dày: 0.8mm, cỡ dây: 16-14AWG
OEM

300 đ/Cái

Hàng còn: 889 Cái

SV2-3 Đầu Cosse Chữ Y 27A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký