Đầu Cosse PTV (15)

List product List gallery

PTV5.5-18 Đầu Cosse 6mm2

Cỡ dây: 4-6mm2, dây: 12-10AWG, 48A
OEM

4,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-18 Đầu Cosse 6mm2

PTV5.5-13 Đầu Cosse 6mm2

Cỡ dây: 4-6mm2, dây: 12-10AWG, 48A
OEM

4,100 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-13 Đầu Cosse 6mm2

PTV5.5-10 Đầu Cosse 6mm2

Cỡ dây: 4-6mm2, dây: 12-10AWG, 48A
OEM

4,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-10 Đầu Cosse 6mm2

PTV3.5-13 Đầu Cosse 4mm2

Cỡ dây: 2.5~4mm2, dây: 14-12AWG, 37A
OEM

3,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV3.5-13 Đầu Cosse 4mm2

PTV3.5-10 Đầu Cosse 4mm2

Cỡ dây: 2.5~4mm2, dây: 14-12AWG, 37A
OEM

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV3.5-10 Đầu Cosse 4mm2

PTV2-18 Đầu Cosse 2.5mm2

Cỡ dây: 1.5~2.5mm2, dây: 16-14AWG, 19A
OEM

3,700 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-18 Đầu Cosse 2.5mm2

PTV2-13 Đầu Cosse 2.5mm2

Cỡ dây: 1.5~2.5mm2, dây: 16-14AWG, 19A
OEM

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-13 Đầu Cosse 2.5mm2

PTV2-12 Đầu Cosse 2.5mm2

Cỡ dây: 1.5~2.5mm2, dây: 16-14AWG, 19A
OEM

3,400 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-12 Đầu Cosse 2.5mm2

PTV2-10 Đầu Cosse 2.5mm2

Cỡ dây: 1.5~2.5mm2, dây: 16-14AWG, 19A
OEM

3,300 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-10 Đầu Cosse 2.5mm2

PTV2-9 Đầu Cosse 2.5mm2

Cỡ dây: 1.5~2.5mm2, dây: 16-14AWG, 19A
OEM

3,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-9 Đầu Cosse 2.5mm2

PTV1.25-18 Đầu Cosse 1.5mm2

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2, dây: 22-16AWG, 19A
OEM

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-18 Đầu Cosse 1.5mm2

PTV1.25-13 Đầu Cosse 1.5mm2

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2, dây: 22-16AWG, 19A
OEM

3,300 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-13 Đầu Cosse 1.5mm2

PTV1.25-12 Đầu Cosse 1.5mm2

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2, dây: 22-16AWG, 19A
OEM

3,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-12 Đầu Cosse 1.5mm2

PTV1.25-10 Đầu Cosse 1.5mm2

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2, dây: 22-16AWG, 19A
OEM

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-10 Đầu Cosse 1.5mm2

PTV1.25-9 Đầu Cosse 1.5mm2

Cỡ dây: 0.5~1.5mm2, dây: 22-16AWG, 19A
OEM

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-9 Đầu Cosse 1.5mm2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký