Đầu Cosse PTV (15)

List product List gallery

PTV5.5-18 Đầu Cosse

4-6mm2, 12-10AWG, 48A

4,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-18 Đầu Cosse

PTV5.5-13 Đầu Cosse

4-6mm2, 12-10AWG, 48A

4,100 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-13 Đầu Cosse

PTV5.5-10 Đầu Cosse

4-6mm2, 12-10AWG, 48A

4,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV5.5-10 Đầu Cosse

PTV3.5-13 Đầu Cosse

2.5-4mm2, 14-12AWG, 37A

3,600 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV3.5-13 Đầu Cosse

PTV3.5-10 Đầu Cosse

2.5-4mm2, 14-12AWG, 37A

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV3.5-10 Đầu Cosse

PTV2-18 Đầu Cosse

1.5-2.5mm2, 16-14AWG, 19A

3,700 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-18 Đầu Cosse

PTV2-13 Đầu Cosse

1.5-2.5mm2, 16-14AWG, 19A

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-13 Đầu Cosse

PTV2-12 Đầu Cosse

1.5-2.5mm2, 16-14AWG, 19A

3,400 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-12 Đầu Cosse

PTV2-10 Đầu Cosse

1.5-2.5mm2, 16-14AWG, 19A

3,300 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-10 Đầu Cosse

PTV2-9 Đầu Cosse

1.5-2.5mm2, 16-14AWG, 19A

3,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV2-9 Đầu Cosse

PTV1.25-18 Đầu Cosse

Cao: 10mm, 0.5-1.5mm2, 22-16AWG

3,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-18 Đầu Cosse

PTV1.25-13 Đầu Cosse

Cao: 10mm, 0.5-1.5mm2, 22-16AWG

3,300 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-13 Đầu Cosse

PTV1.25-12 Đầu Cosse

Cao: 10mm, 0.5-1.5mm2, 22-16AWG

3,200 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-12 Đầu Cosse

PTV1.25-10 Đầu Cosse

Cao: 10mm, 0.5-1.5mm2, 22-16AWG

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-10 Đầu Cosse

PTV1.25-9 Đầu Cosse

Cao: 10mm, 0.5-1.5mm2, 22-16AWG

3,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

PTV1.25-9 Đầu Cosse
Chat