Đầu Cosse FDD (6)

List product List gallery

FDD2-187 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 10A, dùng cho dây AWG 16-14, dài 19mm, rộng 5.6mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 1130 Cái

FDD2-187 Đầu Cosse Ghim

FDD1.25-250 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 10A, dùng cho dây AWG 20-16, dài 21mm, rộng 7.4mm

350 đ/Cái

Hàng còn: 3862 Cái

FDD1.25-250 Đầu Cosse Ghim

FDD1.25-205 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 10A, dùng cho dây AWG 20-16, dài 20mm, rộng 6.5mm

300 đ/Cái

Hết hàng

FDD1.25-205 Đầu Cosse Ghim

FDD2-312 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 15A, dùng cho dây AWG 16-14, dài 23mm, rộng 9.0mm

500 đ/Cái

Hàng còn: 325 Cái

FDD2-312 Đầu Cosse Ghim

FDD2-250 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 15A, dùng cho dây AWG 16-14, dài 21mm, rộng 7.4mm

300 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

FDD2-250 Đầu Cosse Ghim

FDD2-205 Đầu Cosse Ghim

Dòng tối đa 15A, dùng cho dây AWG 16-14, dài 20mm, rộng 6.5mm

300 đ/Cái

Hết hàng

FDD2-205 Đầu Cosse Ghim
Chat