Đầu Cosse FDD (6)

List product List gallery

FDD2-187 Đầu Cosse Ghim 15A

Cỡ dây: 16-14AWG, dài 19mm, rộng 5.6mm
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 3293 Cái

FDD2-187 Đầu Cosse Ghim 15A

FDD1.25-250 Đầu Cosse Ghim 10A

Cỡ dây: 22-16AWG, dài 20mm, rộng 6.5mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 3536 Cái

FDD1.25-250 Đầu Cosse Ghim 10A

FDD1.25-205 Đầu Cosse Ghim 10A

Cỡ dây: 22-16AWG, dài 20mm, rộng 6.5mm
OEM

350 đ/Cái

Hàng còn: 3000 Cái

FDD1.25-205 Đầu Cosse Ghim 10A

FDD2-312 Đầu Cosse Ghim 15A

Cỡ dây: 16-14AWG, dài 23mm, rộng 9mm
OEM

500 đ/Cái

Hàng còn: 2280 Cái

FDD2-312 Đầu Cosse Ghim 15A

FDD2-250 Đầu Cosse Ghim 15A

Cỡ dây: 16-14AWG, dài 21mm, rộng 7.4mm
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 1032 Cái

FDD2-250 Đầu Cosse Ghim 15A

FDD2-205 Đầu Cosse Ghim 15A

Cỡ dây: 16-14AWG, dài 20mm, rộng 6.5mm
OEM

400 đ/Cái

Hàng còn: 2990 Cái

FDD2-205 Đầu Cosse Ghim 15A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký