Đầu Cosse E (3)

List product List gallery

E2508 Cosse Bấm Dây 2.5mm2

Cỡ dây: 2.5mm2, dây 14 AWG

2,300 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 855 Gói(10pcs)

E2508 Cosse Bấm Dây 2.5mm2

E1508 Cosse Bấm Dây 1.5mm2

Cỡ dây: 1.5mm2, dây 16 AWG

2,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

E1508 Cosse Bấm Dây 1.5mm2

E0508 Cosse Bấm Dây 0.5mm2

Cỡ dây: 0.5mm2, dây 22 AWG

1,800 đ/Gói(10cái)

Hàng còn: 1877 Gói(10cái)

E0508 Cosse Bấm Dây 0.5mm2
Chat