Đầu Cosse DBV (10)

List product List gallery

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng
OEM

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 4511 Gói(10pcs)

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng
OEM

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng
OEM

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp 5.6mm 48A

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh
OEM

5,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh
OEM

5,500 đ/Gói(10cái)

Hàng còn: 2530 Gói(10cái)

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh
OEM

5,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp 4.9mm 27A

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ
OEM

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ
OEM

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ
OEM

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ
OEM

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp 4.3mm 19A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký