Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Đầu Cosse CE (3)

List product List gallery

Đầu Nối Dây CE5X

Đầu kẹp dây 12-10 AWG

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 799 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE5X

Đầu Nối Dây CE2X

Đầu kẹp dây 16-14 AWG

1,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 625 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE2X

Đầu Nối Dây CE1X

Đầu kẹp dây 22-16 AWG

900 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 726 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE1X
Live support