Đầu Cosse CE (4)

List product List gallery

Đầu Nối Dây CE8X 8.0mm2

Cỡ dây: 8.0mm2, dây: 8AWG

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 2000 Cái

Đầu Nối Dây CE8X 8.0mm2

Đầu Nối Dây CE5X 5.5mm2

Cỡ dây: 5.5mm2, dây: 12~10AWG

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 675 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE5X 5.5mm2

Đầu Nối Dây CE2X 2mm2

Cỡ dây: 2mm2, dây: 16~14AWG

1,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 68 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE2X 2mm2

Đầu Nối Dây CE1X 1.25mm2

Cỡ dây: 1.25mm2, dây: 22~16AWG

900 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 521 Gói(5pcs)

Đầu Nối Dây CE1X 1.25mm2
Chat