Đầu Cosse BV (3)

List product List gallery

BV5.5 Đầu Nối Dây 48A

Màu vàng, cỡ dây: 4-6mm2

6,000 đ/Gói(10cái)

Hàng còn: 300 Gói(10cái)

BV5.5 Đầu Nối Dây 48A

BV2.0 Đầu Nối Dây 27A

Màu Xanh, cỡ dây: 1.5-2.5mm2

4,000 đ/gói(10cái)

Hàng còn: 400 gói(10cái)

BV2.0 Đầu Nối Dây 27A

BV1.25 Đầu Nối Dây 19A

Màu đỏ, cỡ dây: 0.5-1.5mm2

5,000 đ/Gói(10cái)

Hàng còn: 269 Gói(10cái)

BV1.25 Đầu Nối Dây 19A
Chat