Đầu Cosse Bấm Dây 2.54, 2.8, 4.2, 6.3 (9)

List product List gallery

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 58 Gói(4pcs)

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Dài: 16mm, rộng: 3mm
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 4874 Gói(4pcs)

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày 0.35mm
OEM

750 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 2906 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm
OEM

800 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 193 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày: 0.35mm
OEM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 2043 Gói(4pcs)

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm
OEM

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 4629 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 6.3 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày: 0.5mm
OEM

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 596 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Đực-Cái Bấm Dây Màu Bạc

Bộ Đực-Cái và vỏ, độ dày cái: 0.35mm, đực 0.5mm
OEM

1,800 đ/Bộ

Hàng còn: 2550 Bộ

Đầu Cosse 6.3 Đực-Cái Bấm Dây Màu Bạc
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký