Đầu Cosse 2.54, 2.8, 4.2, 6.3 (8)

List product List gallery

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Dài: 16mm, rộng: 3mm

250 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Cosse 2.8 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày 0.35mm

750 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 3140 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 50 Gói(4pcs)

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm

800 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 645 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Dạng L Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày: 0.35mm

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 2318 Gói(4pcs)

Đầu Cosse 2.8 Cái Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Độ dày: 0.35mm

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 3875 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Cái Bấm Dây Màu Vàng

Đầu Cosse 6.3 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Độ dày: 0.5mm

700 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 646 Gói(2pcs)

Đầu Cosse 6.3 Đực Bấm Dây Màu Bạc

Đầu Cosse 6.3 Đực-Cái Bấm Dây Màu Bạc

Bộ Đực-Cái và vỏ, độ dày cái: 0.35mm, đực 0.5mm

1,800 đ/Bộ

Hàng còn: 3376 Bộ

Đầu Cosse 6.3 Đực-Cái Bấm Dây Màu Bạc
Chat