Dao Động Oscillator 4 Chân Xuyên Lỗ (16)

List product List gallery

MXO45-3C-4M0000

OSC 4.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-4M0000

MXO45-3C-7M3728

OSC 7.3728 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

MXO45-3C-7M3728

MXO45-3C-8M0000

OSC 8.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

MXO45-3C-8M0000

MXO45-3C-10M0000

OSC 10.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

MXO45-3C-10M0000

MXO45-3C-12M0000

OSC 12.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-12M0000

MXO45-3C-16M0000

OSC 16.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

MXO45-3C-16M0000

MXO45T-3C-20M0000

OSC 20.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

MXO45T-3C-20M0000

MXO45T-3C-24M0000

OSC 24.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

MXO45T-3C-24M0000

MXO45T-3C-25M0000

OSC 25.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

MXO45T-3C-25M0000

ACO-27.000MHZ-EK

OSC 27.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
Abracon

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

ACO-27.000MHZ-EK

ECS-100A-300

OSC XO 30.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm
ECS, Inc. International

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

ECS-100A-300

MXO45-3C-32M0000

OSC 32.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

MXO45-3C-32M0000

MXO45-3C-40M0000

OSC 40.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

MXO45-3C-40M0000

ECS-100AX-480

OSC XO 48.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm
ECS, Inc. International

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

ECS-100AX-480

MXO45-3C-50M0000

OSC 50.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

MXO45-3C-50M0000

MXO45-3C-80M0000

OSC 80.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL
CTS Corporation

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

MXO45-3C-80M0000
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký